Archive for the Lý thuyết xây dựng category

admin

Một sô định hướng chung trong kiếm soát ô nhiễm tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Một sô định hướng chung trong kiếm soát ô nhiễm tiếng ồn

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngTheo báo cáo của WHO ở Hội nghị về môi trường thế giới: Tiếng ồn là ô nhiễm dễ kiểm soát nhất trong mọi vấn đề của ô nhiễm môi trường. Nhưng chỉ có giáo dục […]

Read more
admin

Các loại nguồn sinh ra tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Các loại nguồn sinh ra tiếng ồn

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phònga) Tiếng ồn giao thôngCần phải phân biệt rõ tiếng ồn giao thông do một xe gây ra và tiếng ồn do một luồng xe gây ra.1. Tiếng ồn của tìữig xe có thể tổng hợp […]

Read more
admin

Một số khái niệm – nguổn gốc ô nhiễm tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Một số khái niệm – nguổn gốc ô nhiễm tiếng ồn

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐịnh nghĩaTiếng ồn (noise) được bắt đầu từ tiếng La tinh” Nausea” nghĩa là ồn ào. Tiếng ồn là một dạng ô nhiễm rất phổ biến trong đô thị, phần lớn là từ các tuyến đường […]

Read more
admin

Chất thải nguy hại

Lý thuyết xây dựng
Chất thải nguy hại

Các khái niệmChất thải nguy hại (Theo quy chế quản lý chất thải nguy /lại): Là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây […]

Read more
admin

Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị

Lý thuyết xây dựng
Hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị

Các phần tử cơ bản của hệ thống quản lý chất thải được thể hiện như hình 6.3.Phân loại, liãi giữ, xử lý và vận chuyển chất thải tại nguồn: Phân loại chất thải tại nguồn để tách riêng những chất thải có thể tái sử dụng, tái chế và phàn loại chất thải nguy […]

Read more
admin

Các biện pháp bảo vệ môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp bảo vệ môi trường cảnh quan

Môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Bảo vệ môi trường cảnh quan cũng chính là bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.Môi trường cảnh quan mà con người đang sống là một môi trường nhân văn, một môi trường vì cuộc sống […]

Read more
admin

Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường cảnh quan

Về mặt môi trường cảnh quan, một công trình xây dựng có thể hoà nhập vào cảnh quan tự nhiên và một công trình xây dựng cũng có thể phá vỡ cảnh quan tự nhiên cùa khu vực. Điều đó phụ thuộc vào kích thước độ lớn của hình khối, đặc điểm mật đứng kiến […]

Read more
admin

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Đô thị hoá là sử dụng đất đai, đồng cỏ, rừng cây, ao hồ, đồi núi thành các công trình xây dựng, là đuổi đi hoặc tiêu diệt các sinh vật hữu sinh khác và thay thế bằng con người với mật độ cao. Hệ sinh thái khu vực bị biến đổi nghiêm trọng. Xây […]

Read more
admin

Nguồn gốc và tác nhân gây ô nhiẻm môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Nguồn gốc và tác nhân gây ô nhiẻm môi trường cảnh quan

Những tác nhân tạo nên sự thay đổi môi trường đất và cảnh quan rất khác nhau bao gồm tác động của môi trường tự nhiên và tác động của con người.Những tác động của tự nhiên làm thay đổi cấu tạo các lớp địa tầng của vỏ trái đất để hình thành núi sông […]

Read more
admin

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm

Read more