Archive for the Lý thuyết xây dựng category

admin

Qúa trình gây ô nhiễm nguồn nước

Lý thuyết xây dựng
Qúa trình gây ô nhiễm nguồn nước

 Quá trình ô nhiễm nước mặtKhi xả nước thải sinh hoạt xử lý chưa đạt yêu cầu vào sông hồ, nguồn nước có thể bị ô nhiễm,…. Quá trình ô nhiễm này được phân thành hai loại: ô nhiễm thường xuyên và ô nhiễm không thường xuyên.Ô nhiễm thường xuyên là quá trình ô nhiễm […]

Read more
admin

Các tác nhân gây ô nhiễm nước

Lý thuyết xây dựng
Các tác nhân gây ô nhiễm nước

ô nhiễm nước, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), là sự giảm tính phù hợp của nước tự nhiên đối với mục đích sử dụng đã định. Như vậy, ô nhiễm nước là sự thay đổi chất lượng nước nguồn theo chiều hướng tiêu cực do các tác nhân khác […]

Read more
admin

Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường nước

 Nguồn gốc ô nhiễm nướca) Nước thải sinh hoạtNước thải sinh hoạt là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,… của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,.. Như vậy, nước thải sinh hoạt được hình thành trong […]

Read more
admin

Kiểm toán nguồn thải

Lý thuyết xây dựng
Kiểm toán nguồn thải

Trong công tác kiểm toán nguồn thải, chúng ta cần phải xác định loại nguồn thải kích thước hình học của nguồn thải và các tham số khác của nguồn thải như lượng thải chất độc hại vào khí quyển trong một đon vị thời gian, lưu lượng khí thải, nhiệt độ, vận tốc của […]

Read more
admin

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự […]

Read more
admin

Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Lý thuyết xây dựng
Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục, có thể được xác định theo biểu thức của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình Gauss: Trong đó:z – độ cao của điểm tính toán (m); h – độ cao […]

Read more
admin

Phân loại nguồn thải chất độc hại

Lý thuyết xây dựng
Phân loại nguồn thải chất độc hại

Trong thực tế có nhiều loại nguồn thải chất độc hại khác nhau, vì vậy khi tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm người ta chia chúng thành các loại nguồn sau đây:– Nguồn điểm cao là nguồn thải chất độc hại từ các ống khói cao (hoặc ống xả khí đứng độc lập […]

Read more
admin

Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Lý thuyết xây dựng
Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Sự thay đổi nhiệt độ theo chiều cao và trạng thái khí quyểnĐộ rối của khí quyển được phân biệt thành hai dạng khác nhau: độ rối đối lưu do nhiệt gây ra và độ rối cơ học. Độ rối cơ học do sự chuyển động của không khí gần mặt đất và phụ thuộc […]

Read more
admin

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Lý thuyết xây dựng
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

a) Các yếu tố khí tượngMức độ ô nhiễm (nồng độ chất ô nhiễm) tầng khống khí gần mặt đất không chỉ phụ thuộc vào các thông số của nguồn thải (lượng thải, kích thước…) mà còn phụ thuộc vào tính chất của hỗn hợp chất thải độc hại và điều kiện khí tượng. Trong […]

Read more
admin

Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp

Lý thuyết xây dựng
Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp

Giới hạn cho phép chất thải chí có ý nghĩa bổ xung, cần có để kiểm tra các chất thải của các xí nghiệp và khi đăng kiểm trực tiếp các nguồn gây ô nhiễm. Tiêu chuẩn nồng độ cho phép chất độc hại trong không khí xung quanh vẫn là tiêu chuẩn cơ bản.Người […]

Read more