Archive for the Lý thuyết xây dựng category

admin

Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững

Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì “Phát triển bển vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của họ”.Phát triển bển vững được xem như […]

Read more
admin

Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá ở Việt Nam

Lý thuyết xây dựng
Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá ở Việt Nam

Môi trường suy thoái:Có thể nói môi trường tự nhiên mà chúng ta đang sống đã và đang bị suy thoái trầm trọng. Hơn 11 triệu ha đất trống đồi trọc, việc khôi phục rừng và phủ xanh diện tích này được tiến hành còn rất chậm và hiệu quả chưa cao. Độ phì nhiêu […]

Read more
admin

Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường

Lý thuyết xây dựng
Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường

Đã có nhiều khung phân loại được đề xuất để liệt kê các tác động có thể có trong khuôn khổ hoạt động nhân tác. Những tác động này khác nhau chủ yếu về chủ điểm của tác giả: bảo vệ động vật và thực vật, sức khỏe của con người, sự cân bằng thiên […]

Read more
admin

Bản chất của sự ô nhiễm

Lý thuyết xây dựng
Bản chất của sự ô nhiễm

Trước khi loài người xuất hiện, môi trường trên quả đất hoàn toàn là môi trường nguyên thuỷ, chỉ có biển xanh, tuyết trắng, rừng nguyên thuỷ xanh tươi mà không có đô thị, không có nhà máy, hầm mỏ, ô tô,…Từ khi con người xuất hiện, quá trình sinh hoạt và sản xuất của […]

Read more
admin

Khái niệm về tài nguyên

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về tài nguyên

Tài nguyên thiên nhiên (TNTN): Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng đê đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống.Mỗi loại tài nguyên có đặc điểm riêng, nhưng có hai thuộc tính chung:– […]

Read more
admin

Khái niệm về hệ sinh thái

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về hệ sinh thái

Sinh vật có thể được nghiên cứu ở sáu mức khác nhau. Mức thứ nhất là cá thể tức là một cây, một con thuộc một loài nhất định. Tập hợp các cá thể thuộc cùng một loài tạo thành quần thể. Các quần thể loài khác nhau cùng tồn tại trong một quần xã. […]

Read more