admin

Xây dựng và vận hành tác động mạnh đến môi trường nước.

Lý thuyết xây dựng

Các hoạt động xây dựng và vận hành công trình sẽ làm cho môi trường đất khu vực dự án biến đổi. Các công trường xây dựng sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến đất đai trong khu vực và vùng xung quanh. Vùng đất đá bị bóc lên, bãi tập kết vật liệu xây dựng… […]

Read more
admin

Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn

Khi thi công xây dựng, các hoạt động này sẽ tác động đến môi trường không khí như sau: Trong công tác thi công, bụi, khí thải, tiếng ồn sinh ra từ các công đoạn sau:– Công tác đất đá;– Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng;– Kho chứa nguyên vật liệu […]

Read more
admin

Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Lý thuyết xây dựng
Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Luật môi trường là văn bản pháp lý quan trọng nhất của quốc gia trong công tác quản lý môi trường. Mỗi quốc gia đều có những cách riêng để hình thành luật môi trường của mình. Ở nhiều nước có các luật môi trường riêng cho từng thành phần môi trường. Ví dụ ở […]

Read more
admin

Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

a) Tiếp cận mang tính đạo đức:– Dựa trên định luật Pareto về sự cải thiện tối ưu. Đó là đòi hỏi sao cho “khi phát triển ít nhất là có một người có cuộc sống khá lên nhưng không ai bị tồi đi”.– Đề cập đến nguyên tắc đền bù do tổn hại môi […]

Read more
admin

Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Để so sánh, nhận xét, đánh giá mức độ phát triển bền vững có thể sử dụng một số tiêu chí mang tính định lượng. Các tiêu chí này được phân thành các nhóm chỉ tiêu:1) Tiêu chí đo lường chất lượng cuộc sống: Đó là chỉ tiêu phát triển con người, bao gồm:• Thu […]

Read more
admin

Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững

Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì “Phát triển bển vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của họ”.Phát triển bển vững được xem như […]

Read more
admin

Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá ở Việt Nam

Lý thuyết xây dựng
Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá ở Việt Nam

Môi trường suy thoái:Có thể nói môi trường tự nhiên mà chúng ta đang sống đã và đang bị suy thoái trầm trọng. Hơn 11 triệu ha đất trống đồi trọc, việc khôi phục rừng và phủ xanh diện tích này được tiến hành còn rất chậm và hiệu quả chưa cao. Độ phì nhiêu […]

Read more
admin

Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường

Lý thuyết xây dựng
Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường

Đã có nhiều khung phân loại được đề xuất để liệt kê các tác động có thể có trong khuôn khổ hoạt động nhân tác. Những tác động này khác nhau chủ yếu về chủ điểm của tác giả: bảo vệ động vật và thực vật, sức khỏe của con người, sự cân bằng thiên […]

Read more
admin

Bản chất của sự ô nhiễm

Lý thuyết xây dựng
Bản chất của sự ô nhiễm

Trước khi loài người xuất hiện, môi trường trên quả đất hoàn toàn là môi trường nguyên thuỷ, chỉ có biển xanh, tuyết trắng, rừng nguyên thuỷ xanh tươi mà không có đô thị, không có nhà máy, hầm mỏ, ô tô,…Từ khi con người xuất hiện, quá trình sinh hoạt và sản xuất của […]

Read more
admin

Khái niệm về tài nguyên

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về tài nguyên

Tài nguyên thiên nhiên (TNTN): Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng đê đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống.Mỗi loại tài nguyên có đặc điểm riêng, nhưng có hai thuộc tính chung:– […]

Read more