Archive for the môi trường không khí tag

admin

Kiểm toán nguồn thải

Lý thuyết xây dựng
Kiểm toán nguồn thải

Trong công tác kiểm toán nguồn thải, chúng ta cần phải xác định loại nguồn thải kích thước hình học của nguồn thải và các tham số khác của nguồn thải như lượng thải chất độc hại vào khí quyển trong một đon vị thời gian, lưu lượng khí thải, nhiệt độ, vận tốc của […]

Read more
admin

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự […]

Read more
admin

Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Lý thuyết xây dựng
Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục, có thể được xác định theo biểu thức của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình Gauss: Trong đó:z – độ cao của điểm tính toán (m); h – độ cao […]

Read more
admin

Phân loại nguồn thải chất độc hại

Lý thuyết xây dựng
Phân loại nguồn thải chất độc hại

Trong thực tế có nhiều loại nguồn thải chất độc hại khác nhau, vì vậy khi tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm người ta chia chúng thành các loại nguồn sau đây:– Nguồn điểm cao là nguồn thải chất độc hại từ các ống khói cao (hoặc ống xả khí đứng độc lập […]

Read more
admin

Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Lý thuyết xây dựng
Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Sự thay đổi nhiệt độ theo chiều cao và trạng thái khí quyểnĐộ rối của khí quyển được phân biệt thành hai dạng khác nhau: độ rối đối lưu do nhiệt gây ra và độ rối cơ học. Độ rối cơ học do sự chuyển động của không khí gần mặt đất và phụ thuộc […]

Read more
admin

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Lý thuyết xây dựng
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

a) Các yếu tố khí tượngMức độ ô nhiễm (nồng độ chất ô nhiễm) tầng khống khí gần mặt đất không chỉ phụ thuộc vào các thông số của nguồn thải (lượng thải, kích thước…) mà còn phụ thuộc vào tính chất của hỗn hợp chất thải độc hại và điều kiện khí tượng. Trong […]

Read more
admin

Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Lý thuyết xây dựng
Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Để có thể kiểm soát được các nguồn thải, nhất là trong công nghiệp năng lượng, người ta thường sử dụng hai biện pháp giảm thiểu tiêu dùng nhiên liệu và sau đó là giảm thiểu chất thải khí đốt nhiên liệu. Giải pháp công nghệ sản xuấtCải tiến công nghệ sản xuất được xem […]

Read more
admin

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự […]

Read more
admin

Tính toán nống độ chất ô nhiễm trong không khí

Lý thuyết xây dựng
Tính toán nống độ chất ô nhiễm trong không khí

 Phương trình vi phân cơ bảnLuồng khí thải phụt lên từ miệng ống khói gặp gió thổi và bị uốn cong xuôi theo chiều gió. Khí độc hại và bụi lơ lửng lan truyền theò luồng khói với góc mở khoảng 10 -5- 20 độ. Về lý thuyết, nồng độ chất độc hại trong luồng […]

Read more
admin

Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng

Do hậu quả của sự ô nhiễm môi trường không khí trên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng gây tác hại lớn đến sức khoẻ con người, tàn phá thực vật và động vật, gây thiệt hại lớn về kinh tế và xã hội, cho nên vấn đề đánh giá chất lượng môi trường không […]

Read more