Archive for the môi trường tag

admin

Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường cảnh quan

Về mặt môi trường cảnh quan, một công trình xây dựng có thể hoà nhập vào cảnh quan tự nhiên và một công trình xây dựng cũng có thể phá vỡ cảnh quan tự nhiên cùa khu vực. Điều đó phụ thuộc vào kích thước độ lớn của hình khối, đặc điểm mật đứng kiến […]

Read more
admin

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Đô thị hoá là sử dụng đất đai, đồng cỏ, rừng cây, ao hồ, đồi núi thành các công trình xây dựng, là đuổi đi hoặc tiêu diệt các sinh vật hữu sinh khác và thay thế bằng con người với mật độ cao. Hệ sinh thái khu vực bị biến đổi nghiêm trọng. Xây […]

Read more
admin

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm

Read more
admin

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự […]

Read more
admin

Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Lý thuyết xây dựng
Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục, có thể được xác định theo biểu thức của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình Gauss: Trong đó:z – độ cao của điểm tính toán (m); h – độ cao […]

Read more
admin

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Lý thuyết xây dựng
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

a) Các yếu tố khí tượngMức độ ô nhiễm (nồng độ chất ô nhiễm) tầng khống khí gần mặt đất không chỉ phụ thuộc vào các thông số của nguồn thải (lượng thải, kích thước…) mà còn phụ thuộc vào tính chất của hỗn hợp chất thải độc hại và điều kiện khí tượng. Trong […]

Read more
admin

Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp

Lý thuyết xây dựng
Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp

Giới hạn cho phép chất thải chí có ý nghĩa bổ xung, cần có để kiểm tra các chất thải của các xí nghiệp và khi đăng kiểm trực tiếp các nguồn gây ô nhiễm. Tiêu chuẩn nồng độ cho phép chất độc hại trong không khí xung quanh vẫn là tiêu chuẩn cơ bản.Người […]

Read more
admin

Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

a) Nước thải sinh hoạtNước thải sinh hoạt là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,… của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,.. Như vậy, nước thải sinh hoạt được hình thành trong quá trình sinh hoạt […]

Read more
admin

Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Lý thuyết xây dựng
Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Để có thể kiểm soát được các nguồn thải, nhất là trong công nghiệp năng lượng, người ta thường sử dụng hai biện pháp giảm thiểu tiêu dùng nhiên liệu và sau đó là giảm thiểu chất thải khí đốt nhiên liệu. Giải pháp công nghệ sản xuấtCải tiến công nghệ sản xuất được xem […]

Read more
admin

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự […]

Read more