Archive for the ô nhiễm môi trường nước tag

admin

Các phương pháp cưỡng bức đê làm giàu ô xy cho sông hồ

Lý thuyết xây dựng
Các phương pháp cưỡng bức đê làm giàu ô xy cho sông hồ

Ý nghĩa quá trình làm giàu oxy cho sông hồQuá trình tự làm sạch, một trong những yếu tố quan trọng nhất hình thành chất lượng nước, được diễn ra hiệu quả khi có đầy đủ oxy. Mục đích của biện pháp làm thoáng nhân tạo cho sông hồ là tăng cường quá trình tự […]

Read more
admin

Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước

 Điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào nguồnNước mặt trong trạng thái tự nhiên rất đa dạng về thành phần hoá học, về sự phân bố các chất hữu cơ, chất vô cơ và vi sinh vật. Đặc điểm này cùng với các yếu tố khí hậu thuỷ văn tạo nên sự hình […]

Read more
admin

Làm thế nào để tự làm sạch nguồn nước

Lý thuyết xây dựng
Làm thế nào để tự làm sạch nguồn nước

Tự làm sạch là tổ hợp các quá trình tự nhiên như: thuỷ động học, sinh học, hoá học, hoá lý…. diễn ra trong sông hồ bị nhiễm bẩn sau khi tiếp nhận nước thải nhằm phục hồi trạng thái (thành phần và tính chất) ban đầu. Như vậy, khi xả nước thải vào sông […]

Read more
admin

Quá trình tự làm sạch nguổn nước sông, hồ

Lý thuyết xây dựng
Quá trình tự làm sạch nguổn nước sông, hồ

Nguồn nướcNước là nguồn tài nguyên rất cần thiết cho sự sống trên trái đất. Nó tồn tại trong khắp sinh quyển: trong các thuỷ vực, trong không khí, trong đất và trong tất cả các cơ thể sống. Tài nguyên nước là tổng lượng nước tạo nên thuỷ quyển, tồn tại dưới mọi trạng […]

Read more
admin

Qúa trình gây ô nhiễm nguồn nước

Lý thuyết xây dựng
Qúa trình gây ô nhiễm nguồn nước

 Quá trình ô nhiễm nước mặtKhi xả nước thải sinh hoạt xử lý chưa đạt yêu cầu vào sông hồ, nguồn nước có thể bị ô nhiễm,…. Quá trình ô nhiễm này được phân thành hai loại: ô nhiễm thường xuyên và ô nhiễm không thường xuyên.Ô nhiễm thường xuyên là quá trình ô nhiễm […]

Read more
admin

Các tác nhân gây ô nhiễm nước

Lý thuyết xây dựng
Các tác nhân gây ô nhiễm nước

ô nhiễm nước, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), là sự giảm tính phù hợp của nước tự nhiên đối với mục đích sử dụng đã định. Như vậy, ô nhiễm nước là sự thay đổi chất lượng nước nguồn theo chiều hướng tiêu cực do các tác nhân khác […]

Read more
admin

Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường nước

 Nguồn gốc ô nhiễm nướca) Nước thải sinh hoạtNước thải sinh hoạt là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,… của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,.. Như vậy, nước thải sinh hoạt được hình thành trong […]

Read more
admin

Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

a) Nước thải sinh hoạtNước thải sinh hoạt là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,… của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,.. Như vậy, nước thải sinh hoạt được hình thành trong quá trình sinh hoạt […]

Read more
admin

Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

Lý thuyết xây dựng
Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

Theo Luật Bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là “Quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình […]

Read more
admin

Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy gạch

Lý thuyết xây dựng
Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy gạch

Sơ đồ chung quá trình sản xuất gạch bao gồm các bước nêu trên hình 2.1 sau đây.a) Nguồn nguyên liệuNguồn nguyên liệu sản xuất là đất sét dẻo được khai thác từ các thửa bèn cạnh. Phương pháp khai thác là dùng máy ủi, ủi gọn lớp đâ’t màu, lớp đất phủ trên mặt, […]

Read more