Archive for the ô nhiễm tiếng ồn tag

admin

Các nguồn ô nhiễm nhiệt

Lý thuyết xây dựng
Các nguồn ô nhiễm nhiệt

a) Khái quát chung về ô nhiễm nhiệt Sự hoạt động của tự nhiên phát sinh ra nãng lượng tự nhiên. Con người thoát khỏi cuộc sống động vật kể từ lúc phát minh ra lửa để phục vụ sản xuất và đời sống sinh […]

Read more
admin

Phương pháp khảo sát và đánh giá tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Phương pháp khảo sát và đánh giá tiếng ồn

a) Các đối tượng cần khảo sát – Khảo sát tiếng ồn giao thông – Khảo sát tiếng ồn công nghiệp – Khảo sát tiếng ồn từ các công trình xây dựng – Khảo sát tiếng ồn trong các khu vực dân cư. b) […]

Read more
admin

Một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông

Lý thuyết xây dựng
Một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông

Để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn giao thông đô thị do các phương tiện giao thông (PTGT) gây ra cần có các giải pháp đồng bộ. Hệ thống các giải pháp nhằm giảm thiếu ô nhiễm môi trường do các PTGT gây ra được […]

Read more
admin

Một sô định hướng chung trong kiếm soát ô nhiễm tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Một sô định hướng chung trong kiếm soát ô nhiễm tiếng ồn

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngTheo báo cáo của WHO ở Hội nghị về môi trường thế giới: Tiếng ồn là ô nhiễm dễ kiểm soát nhất trong mọi vấn đề của ô nhiễm môi trường. Nhưng chỉ có giáo dục […]

Read more
admin

Các loại nguồn sinh ra tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Các loại nguồn sinh ra tiếng ồn

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phònga) Tiếng ồn giao thôngCần phải phân biệt rõ tiếng ồn giao thông do một xe gây ra và tiếng ồn do một luồng xe gây ra.1. Tiếng ồn của tìữig xe có thể tổng hợp […]

Read more
admin

Một số khái niệm – nguổn gốc ô nhiễm tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Một số khái niệm – nguổn gốc ô nhiễm tiếng ồn

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐịnh nghĩaTiếng ồn (noise) được bắt đầu từ tiếng La tinh” Nausea” nghĩa là ồn ào. Tiếng ồn là một dạng ô nhiễm rất phổ biến trong đô thị, phần lớn là từ các tuyến đường […]

Read more