Ba mươi năm trước tại Mỹ, giới bác sĩ chủ yếu làm việc một mình

Ba mươi năm trước tại Mỹ, giới bác sĩ chủ yếu làm việc một mình. Đến năm 1980, có tới 40% (75% nếu tính riêng số bác sĩ trẻ) làm việc theo nhóm, dù trong một vụ cộng tác hay với tư cách nhân viên trong một bệnh viện hoặc Tổ chức Duy trì Sức khỏe (Health Maintainence Organization, HMO) nào đó. Một vài người sớm nhận ra xu thế này từ khoảng năm 1970 và coi nó như cơ hội đổi mới. Một công ty dịch vụ có thể chịu trách nhiệm thiết kế văn phòng, cung cấp thông tin về những dụng cụ cần thiết, trực tiếp quản lý công việc theo nhóm hoặc đào tạo nhà quản lý cho giới bác sĩ.

25

Ba mươi năm trước tại Mỹ, giới bác sĩ chủ yếu làm việc một mình

Những đổi mới khai thác thay đổi trong cấu trúc ngành tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi ngành và thị trường đang bị chi phối bởi một hoặc một vài nhà sản xuất, nhà cung cấp quy mô lớn. Ngay cả khi không tồn tại nhà độc quyền thực sự, những nhà sản xuất, nhà cung cấp đầu ngành vẫn thường trở nên quá kiêu ngạo sau nhiều năm thành công mà không phải chịu thách thức nào đáng kể. Họ có xu hướng xem thường người đổi mới, phần vì người này thường là dân nghiệp dư. Nhưng ngay cả khi người đổi mới đã thâm nhập ngày một sâu hơn vào thị trường mà các đại gia đang kiểm soát, họ vẫn ngần ngại tái huy động lực lượng cho công cuộc giành lại thị phần. Phải mất đến mười năm Bell System mới đưa ra câu trả lời đầu tiên cho vụ khuyến mại điện thoại đường dài và thách thức từ các nhà sản xuất PBX.