Bản chất của sự ô nhiễm

Trước khi loài người xuất hiện, môi trường trên quả đất hoàn toàn là môi trường nguyên thuỷ, chỉ có biển xanh, tuyết trắng, rừng nguyên thuỷ xanh tươi mà không có đô thị, không có nhà máy, hầm mỏ, ô tô,…
Từ khi con người xuất hiện, quá trình sinh hoạt và sản xuất của con người đã gây nên ô nhiễm môi trường. Bản chất của ô nhiễm là sự rối loạn vận hành mang tính tiêu cực trọng các chu trình tự nhiên, mà người ta có thể nhận ra và đo lường hoặc quan sát được ờ mức độ khác nhau.
Chất thải (Theo Luật BVMT) là loại vật chất được loại ra trong sinh hoạt, từ quá trình sản xuất, hoặc từ các hoạt động khác. Chất thải có thể ở dạng rắn, dạng lỏng hoặc ở dạng khác.
Ô nhiễm môi trường có nhiều dạng, bao gồm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn… với các nguồn gây ô nhiễm mang tính đa dạng và luôn luôn biến đổi.
Nguồn nước được coi là ô nhiễm khi thành phần và tính chất lý hoá sinh học của nước bị thay đổi, không bảo đảm chất lượng của nguồn cung cấp và các yêu cầu khác
Môi trường không khí bị coi là ô nhiễm khi các thành phần bị biến đổi khác với trạng thái bình thường. Chất gây ô nhiễm là chất có trong khí quyển ở nồng độ cao hơn nồng độ bình thường của nó trong không khí hoặc chất đó thường không có trong không khí.

 Bản chất của sự ô nhiễm 1

Sự ô nhiễm không khí là kết quả của việc thải ra các khí, hơi, giọt và các lượng khí khác có nồng độ vượt quá thành phần bình thường trong không khí gây nên các tác động có hại hoặc gây sự khó chịu (do mùi, do bụi, …).
Đất bị coi là ô nhiễm khi sự tăng nồng độ chất đạt tới nồng độ có khả năng làm xuất hiện những tác động bất lợi đến những chức năng đã định của đất, dẫn đến sự huỷ hoại hệ sinh thái đất.
Tiếng ồn nói chung là những âm thanh gây khó chịu, quấy rầy sự làm việc và nghỉ ngơi của con người. Tiếng ồn là một yếu tố tự nhiên nhưng cũng là sản phẩm của nền văn minh kỹ thuật. Khi tiếng ồn lan truyền trong không khí, chuyển động âm thanh của các phàn tử khí gây ra những biến đổi nhỏ về áp suất không khí mà người ta biểu hiện bằng áp suất âm, cường độ âm. Hiện nay, người ta coi tiếng ồn như là một chỉ số ô nhiễm môi trường trong thành phố.
Ô nhiễm môi trường phần lớn do những hoạt động kinh tế không hợp lý của con người gày nên nhưng cũng có những ô nhiễm do hoạt động của tự nhiên tạo thành. Hậu quả của ô nhiễm này thậm chí còn nghiêm trọng hơn, phạm vi ảnh hưởng to lớn hơn so với ô nhiễm do hoạt động của con người và không thê tránh khỏi. Thí dụ điển hình là núi lửa phun ra những dòng nham thạch nóng chảy cao hàng trăm mét với hàm lượng khí suníuarơ rất nhiều gây nên sự ô nhiễm trên một vành đai rộng lớn, thậm chí làm biến đổi khí hậu cục bộ.