Bạn làm việc CH Play đó mà không phản đối

Sếp của bạn yêu cầu bạn làm một việc gì đó mà bạn cho rằng sẽ phục vụ lợi ích của sếp nhưng lại ảnh hưởng đến công ty.

Không có một giải pháp cụ thể tai uc browser nào cho vấn đề này, vì thế, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng những cách mà bạn có thể áp dụng và phân tích lý do tại sao bạn lại lựa chọn những cách phản ứng như thế.

Theo tôi, có bốn cách phản ứng theo chiều hướng mạnh dần có thể xảy ra là:

1. Bạn làm việc đó mà không phản đối.

2. Bạn nói với sếp rằng bạn không hài lòng với yêu cầu đó và cố gắng tìm cách nói với sếp rằng bạn hy vọng sếp sẽ từ bỏ yêu cầu này.

6_thai_do_cua_sep_khien_nhan_vien_hai_long7

Bạn làm việc CH Play đó mà không phản đối

3. Bạn từ chối yêu cầu này, lịch sử nói rằng tai zalo tại sao bạn cảm thấy yêu cầu này không hợp lý.

4. Bạn hỏi sếp của sếp hoặc một người có chức quyền xem mình nên làm gì.

Bạn lựa chọn cách phản ứng của mình như thế nào? Không may đây lại là một trong những tình huống không trắng hẳn hay đen hẳn – đây là tình huống của màu xám.

Một yếu tố quan trọng đó là mức độ thiệt hại mà bạn có thể gây ra đối với công ty nếu bạn nghe theo mệnh lệnh của sếp. Nếu thiệt hại này là khá nhỏ thì việc tuân lệnh theo yêu cầu của sếp có thể là hợp lý nhưng nếu thiệt hại này là lớn hoặc nếu yêu cầu này không hợp pháp và trái đạo đức thì nguyên tắc tai camera 360 thứ tư có thể là sự lựa chọn tốt. Một câu hỏi tốt bạn nên tự đặt cho bản thân mình đó là: “Nếu sếp của sếp tôi phát hiện ra thì họ sẽ tức giận như thế nào nếu biết rằng tôi không báo cáo việc này cho họ?”