Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải

Đối với chất thải lỏng
Phải thực hiện đầy đủ 3 giai đoạn xử lý: xử lý sơ bộ, xử lý tập trung và xử lý triệt để.
Đối với chất thải rắn
Cần thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn. Quản lý chất thải rắn là một quá trình tổng hợp, bao gồm thu gom, vận chuyển, tập trung và xử lý chế biến rác và phế thải rắn. Việc xử lý chất thải rắn là rất cần thiết trong chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường đất.
Xi’f lý chất thải rắn sinh hoạt: Hiện nay người ta thường dùng các biện pháp sinh học: ủ hiếu khí trong nhà máy, ủ hiếu khí tại bãi tập trung rác. Quá trình xử lý rác thải bằng biện pháp ủ sinh học phải được thực hiện đầy đủ qua 8 công đoạn sau:
– Công đoạn phân loại.
– Công đoạn đảo trộn.
– Công đoạn ủ compost (công đoạn này kéo dài khoảng 21-25 ngày trong điều kiện ủ háo khí ở nhiệt độ từ 45-72°C).
– Công đoạn ủ chín.
– Sàng phân loại.
– Quạt tinh chế.
– Tinh chế.
– Đóng bao và xuất xưởng.

Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải 1

Phương pháp chôn lấp:
Chôn lấp là công đoạn cuối cùng của hệ thống quản lý chất thải rắn. Việc chôn lấp phế thải phải tuân thủ chặt chẽ theo các tiêu chuẩn qui định của Nhà nước và của thế giới. Ví dụ, các chất thải đặc biệt độc hại phải được chôn lấp trong thùng bê tông cốt thép đặt sâu dưới đất, không được thấm nước, ở độ sâu từ 10 -12m. Chất có chứa đồng vị phóng xạ, được qui định ở các nước phát triển, được “cất” trong thùng có vỏ chống phóng xạ, và được chôn lấp dưới các đáy đại dương ở độ sâu từ 500-1.00m, so với đáy đại dương.
Xử lý các phế thải rắn công nghiệp:
Các phế thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp có thể được sử dụng lại làm nguyên liệu thứ cấp cho quá trình sản xuất hoặc ở một quá trình khác. Các phế thải không sử dụng được, tuỳ vào mức độ gây ô nhiễm và cấp độc hại đối với môi trường và con người, có thể xử lý theo các phương pháp qui định của Nhà nước và thế giới.