Các biện pháp bảo vệ môi trường đât

 Định hướng chiến lược
Sử dụng đất hợp lý là một yếu tố quan trọng trong việc hợp thành chiến lược bảo vệ môi trường đất và phát triển bền vững.
Những định hướng trong khai thác, sử dụng đất của Nhà nước Việt Nam đến năm 2010: Cơ bản phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phục hồi độ phì nhiêu của đất và cân bằng sinh thái phát triển bền vững.
Sử dụng tiềm năng đất trống đồi núi trọc ở miền núi, trung du, bãi bồi ven biên và mặt nước chưa ổn định nhằm tăng thêm sản phẩm hàng hoá và nguyên liệu cho công nghiệp.
Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng kinh tế mới, đồng bào các dân tộc, góp phần tích luỹ cho Nhà nước và củng cố được an ninh quốc phòng.

Các biện pháp bảo vệ môi trường đât 1

Chống xói mòn đất
Từ xói mòn (erosion) có nguồn gốc từ tiếng Latinh “erosio” nghĩa là cào mòn “to gnaw away”. Xói mòn đất được định nghĩa như là mang đi khỏi lớp đất mặt do nhiều tác động khác nhau như là nước mưa, dòng nước chảy, gió, tuyết hoặc các tác nhân địa chất khác, bao gồm các quá trình sạt lở do trọng lực (Rattan Lal.1990).
Ở Việt Nam, trên những vùng đất trống, lượng đất bị xói mòn rất lớn, đạt tới 100 – 200 tấn/ha/năm.
Những nguyên nhân chính gây xói mòn đất
– Lượng mưa và cường độ mưa.
– Độ che phủ đất của cây.v.v…
Những yếu tố chính ảnh hưởng tới lượng đất xói mòn
– Yếu tố khí hậu.
– Yếu tố độ dốc.
– Độ che phủ đất của cây.
– Tính chất của đất.v.v…
Những biện pháp phòng chống xói mòn đất
Các nghiên cứu ở nhiều nước trên thê giới đã đi đến kết luận: Không có bất kỳ một biện pháp đơn lẻ nào có khả năng chống được xói mòn đất, mà thông thường tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng vùng mà phải chọn và xếp đặt một hệ thống các biện pháp thích hợp.
Về nguyên lý, Ellison (1944) đã xác định tác nhân gây xói mòn mạnh mẽ nhất là xung lực hạt mưa đập vào mặt đất. Ông chia quá trình này thành 3 pha:
– Pha 1: Tách các hạt đất ra khỏi khối đất.
– Pha 2: Di chuyển các phần tử bị tách ra đi nơi khác.
– Pha 3: Lắng đọng chúng ở một nơi khác.
Nếu hạn chế được pha 1, sẽ không xảy ra pha 2 và pha 3. Do đó, các hệ thống biện pháp thuộc nhóm 1 là nhóm tăng cường che phủ mặt đất trở nên quan trọng nhất. Bởi vậy, việc bố trí một cơ cấu cây trồng đa dạng theo kiểu nông – lâm kết hợp, tạo ra lán che nhiều tầng nhiều lớp sẽ hạn chế xung lực đáng kể của hạt mưa.