Các nguồn ô nhiễm nhiệt

a) Khái quát chung về ô nhiễm nhiệt
Sự hoạt động của tự nhiên phát sinh ra nãng lượng tự nhiên. Con người thoát khỏi cuộc sống động vật kể từ lúc phát minh ra lửa để phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt. Khi nền văn minh của loài người ngày một nâng cao thì nhu cầu tiêu dùng nãng lượng cũng tăng theo.
Theo thống kê của Ngân hàng thế giới (WB) tháng 8/1999 tổng tiêu thụ trên toàn thế giới về năng lượng 3.094 tỷ tấn dầu quy đổi/năm và tiêu thụ các loại nhiên liệu khác 9.317 tỷ tấn/năm.
Các lĩnh vực sử dụng năng lượng là các ngành khai thác nhiên liệu và tài nguyên, các nhà máy nhiệt điện, công nghiệp đặc biệt trong các ngành luyện kim, sản xuất vật liệu xây dựng…, giao thông vận tải và sinh hoạt. Theo thống kê những nguồn gây ô nhiễm nhiệt nhân tạo chủ yếu là từ quá trình khai thác, biến đổi và sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch: than đá, dầu mỏ và khí đốt cũng như sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân.

Trong nhà máy nhiệt điện khi đốt cháy nhiên liệu lượng nhiệt sinh ra một phần truyền nhiệt cho nước sinh hơi nước, một phần nhiệt năng trong khói thải vào môi trường k và tỏa nhiệt vào môi trường xung quanh và phần nhiệt năng trong hơi nước thoát ra từ phần đuôi của tuốcbin truyền cho nước làm mát trong bình ngưng rồi thải vào môi trường nước hoặc môi trường không khí (khi sử dụng tháp làm mát nưóc). Do hiệu suất nhiệt của các nhà máy nhiệt điện tổ hợp tuốcbin khí – tuốcbin hơi từ 48 – 52% nên lượng nhiệt năng thải vào môi trường rất lớn. Lượng nước để làm mát bình ngưng trong
các nhà máy nhiệt điện từ 150 – 200 lít/kwh. Ở những khu vực có nhiều nước, lượng nước làm mát bình ngưng được lấy vào và thải ra từ 2 phía của các hồ rất lớn hoặc lấy vào đẩu nguồn và thải ra ở cuối nguồn các con sông. Ớ những nơi ít nước, lượng nước làm mát hơi trong bình ngưng được dẫn lên các tháp làm mát để hạ nhiệt độ rồi sử dụng lại.

 Các nguồn ô nhiễm nhiệt 1

Hình 7.9: Sơ đồ nguyên lý nlià máy nhiệt điện tuốc bin hơi

Trong giao thông đường bộ, đường thủy và hàng không khi đốt cháy nhiên liệu trong các động cơ, lượng nhiệt không được sử dụng hầu như đều thải vào môi trường khôrig khí.
Trong sinh hoạt với dân số ngày nay chừng 6 tỷ người lượng nhiên liệu đốt cháy trong các lò đốt có hiệu suất nhiệt rất thấp dùng đê phục vụ sinh hoạt cũng rất lớn nên lượng nhiệt thừa thải vào môi trường cũng rất nhiều.
Mặt khác do nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt nên năng lượng hạt nhân ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Vì hiệu suất nhiệt trong các nhà máy điện nguyên tử chỉ từ 0,5 – 1,0% do vậy lượng nhiệt thừa thải vào môi trường rất lớn.
Bên cạnh đó bức xạ năng lượng mặt trời ở các khu vực gần xích đạo, núi lửa hoạt động, cháy rừng xảy ra; do biến dổi khí hậu, do tác động của đô thị hóa, do hiệu ứng nhà kính… cũng gây nên ỏ nhiễm nhiệt.
b) Phân loại ô nhiễm nhiệt
Trong thực tế ô nhiễm nhiệt được phân thành các loại chính sau:
Theo nguyên nhân gây ô nhiễm nhiệt
– Ô nhiễm nhiệt tự nhiên: do bức xạ mặt trời, núi lửa hoạt động…
– Ô nhiễm nhân tạo: do đốt cháy nhiên liệu…
Theo nguồn gây ô nhiễm nhiệt
– Ô nhiễm nhiệt trong các nhà máy điện
– Ô nhiễm nhiệt trong các ngành công nghiệp.
– Ồ nhiễm nhiệt trong giao thông vận tải.
– Ô nhiễm nhiệt trong sinh hoạt.
Theo môi trường gảy ô nhiễm nhiệt
– 0 nhiễm nhiệt môi trường không khí.
– Ô nhiễm nhiệt môi trường nước.
Theo mức độ ô nhiễm nhiệt
– Ô nhiễm nhiệt nặng
– Ô nhiễm nhiệt trung bình.
– Ô nhiễm nhiệt nhẹ.
– Ô nhiễm nhiệt rộng.
– Ô nhiễm nhiệt cục bộ.
Theo nhiệt độ gây ô nhiễm nhiệt
– Ô nhiễm nhiệt ở nhiệt độ cao
– Ô nhiễm nhiệt ở nhiệt độ thấp.
Theo độ cao gảy ô nhiễm nhiệt
– Ô nhiễm nhiệt ở trên cao
– Ô nhiễm nhiệt ỏ’ dưới thấp
Theo vị trí gây ô nhiễm
– Ô nhiễm nhiệt trong nhà
– Ô nhiễm nhiệt ngoài trời.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá rẻ