Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Đô thị hoá là sử dụng đất đai, đồng cỏ, rừng cây, ao hồ, đồi núi thành các công trình xây dựng, là đuổi đi hoặc tiêu diệt các sinh vật hữu sinh khác và thay thế bằng con người với mật độ cao. Hệ sinh thái khu vực bị biến đổi nghiêm trọng. Xây dựng những ngôi nhà, những hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường xá, quảng trường…đã chiếm mất những khoảng xanh của tự nhiên và thay vào đó là những khối bê tông, những khối tường gạch. Chúng làm ô nhiễm đến môi trường, làm thay đổi cảnh quan của khu vực.

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan 1

New York

Sự bùng nổ dân số đô thị tại các nước đang phát triển do làn sóng di dân từ các vùng nông thôn – một quá trình đô thị hoá một cách giả tạo đã đưa đến sự hình thành các đô thị cực lớn đến hàng chục triệu dân và phát triển không kiểm soát được là một trong những vấn đề lớn mà thế giới ngày nay phải đối đầu. Ảnh hưởng của vấn đề này đối với môi trường trong đó có môi trường đất và cảnh quan là cực kỳ lớn.