Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường

Đã có nhiều khung phân loại được đề xuất để liệt kê các tác động có thể có trong khuôn khổ hoạt động nhân tác. Những tác động này khác nhau chủ yếu về chủ điểm của tác giả: bảo vệ động vật và thực vật, sức khỏe của con người, sự cân bằng thiên nhiên. Đối với chúng ta, chủ yếu là để hiểu rõ hơn các mối quan hệ giữa sự quản lý chất phế thải và môi trường, phải tự giới hạn ở 3 loại tác động sau đây:
– Những tác động gắn với thẩm mỹ và tiện nghi.
– Những tác động sinh thái.
– Những tác động độc hại và độc hại sinh thái.
Những tác động gắn với thẩm mỹ và tiện nghi
Các tác động loại này bao gồm mùi, tiếng động, màu sắc, quang cảnh, những bố cục phong cảnh, khói… Quản lý các phế thải thường bao hàm cả tác động đó. Những thí dụ điển hình như sau :
– Trường hợp những kiểu vứt rác, khi rác không được giữ gìn cẩn thận, có thê để giấy hay màng chất dẻo bay lung tung, thu hút quá nhiều chim chóc, mùi hôi hám.
– Trường hợp những lò thiêu rác, khi phát thải khói quá nhiều gây hại cho khu vực lân cận.
– Trường hợp những đơn vị ủ rác làm phân bón, không khống chế để mùi hôi thối của rác hoại mục bốc ra.
– Trường hợp tiếng ồn phát sinh do thu thập thùng rác, hoạt động của các các máy nghiền..
– Trường hợp hoạt động của các công trường ngoài trời.
Kiểu tác động này gây nhiều điều đáng chú ý:
– Tiếng ồn, mùi, mầu sắc thường thường được thấy tăng lên mạnh bởi các bờ bao…, hiện tượng này chưa có công nghệ xử lý. Giải pháp là phải đẩy mạnh việc giữ nghiêm những quy chế chống ô nhiễm hay là chất lượng công nghệ của dụng cụ không thỏa mãn. Ngoài ra từ nhiều năm nay, người ta áp dụng biện pháp khử những yếu tố tác động, do các chuyên gia quản lý chất phế thải tham gia thực hiện.
– Sự việc thuộc loại đụng chạm đến bản chất thẩm mỹ có thể ngày càng nhiều, những tác động đến tâm thần thân thể (tâm thể) biểu hiện bằng những triệu chứng lâm sàng (ngứa trên da, nhức đầu, hoang mang lo sợ, suy sụp…), về mặt đó, nghiên cứu tâm lý và dịch tễ học phải trở nên một ngành rất tích cực của khoa học môi trường.
– Sau cùng, cần ghi nhận, và cũng chính là một khó khăn thực sự, rằng không ai phản đối điều cho rằng những tác động thẩm mỹ (mùi, mầu, tiếng ồn) cũng gây ra độc hại hay độc hại sinh thái.

Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường 1

Những tác động sinh thái:
Đó là những tác động biểu hiện không đo đếm được, thông qua những quá trình làm biến đổi về hệ thực vật, hệ động vật và cả nước, không khí và đất như:
– Thay đổi quần thể hệ động thực vật của một con sông.
– Sự biến mất hay ngược lại sự sinh sôi quá mức các loài cây cỏ.
– Sự giảm sút đa dạng sinh học.
– Xói mòn và nhiễm mặn của đất.
– Sự biến đổi của một số cân bằng: hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn.
Cũng rất nên nhận xét ngay từ đây rằng biên giới giữa tác động sinh thái và tác động gây độc hại hay độc hại sinh thái là rất khó vạch ra trên quan điểm cho rằng các tác động thường không phân biệt rõ ra được đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả: một sự cố độc hại thực vật có thế là nguồn gốc của sự biến mất một loài thực vật nào hoặc quá trình tăng bất thường của nhiệt độ gắn với hiệu ứng nhà kính có thể được coi như khả năng đưa đến những rối loạn quan trọng trong đời sống của các loài động, thực vật và con người.
Hiệu ứng nhà kính
Khí hậu Trái Đất phụ thuộc vào sự cân bằng của các quá trình bức xạ của toàn thế đất, đại dưorng và khí quyển. Nhưng khí quyển đóng vai trò như một cái lọc nhiệt lượng bằng cách “đánh bẫy” các tia bức xạ, thông qua vai trò trung gian của các chất khí, gây ra hiệu ứng nhà kính, bao gồm: CO-,, CH4, CFC.
Những loại khí xuất hiện một cách tự nhiên trong khí quyển có khả năng hấp phụ bức xạ hồng ngoại và phản xạ trở lại bề mặt trái đất gây ra hiệu ứng ấm được gọi là khí nhà kính. Các khí nhà kính có tính năng hấp thụ bức xạ nhiệt sóng dài (bước sóng > 4pm).

Như vậy hiệu ứng nhà kính là hiện tượng gây ra sự tăng nhiệt độ của bề mặt trái đất do sự hấp phụ bức xạ nhiệt từ mặt đất vào khí quyển bởi các khí nhà kính làm cho nhiệt độ khí quyển bao quanh trái đất bị tăng lên.
Sở dĩ gọi là hiệu ứng nhà kính của khí quyển là vì tác dụng của các khí nhà kính trong khí quyển tương tự như lớp kính của các nhà kính trồng rau xanh trong mùa đông, bức xạ mặt trời là sóng ngắn nên dễ dàng xuyên qua lớp kính truyền vào trong nhà kính trồng rau, còn bức xạ nhiệt của bên trong nhà kính với nhiệt độ thấp, thuộc loại bức xạ sóng dài, không thể xuyên qua lớp kính truyền ra ngoài được và kết quả là môi trường vi khí hậu trong nhà kính ấm hơn ngoài nhà.
Khi có hiện tượng hiệu ứng nhà kính xảy ra thì nhiệt độ thực tế của bề mặt trái đất bị tăng thêm.