Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

a) Các yếu tố khí tượng
Mức độ ô nhiễm (nồng độ chất ô nhiễm) tầng khống khí gần mặt đất không chỉ phụ thuộc vào các thông số của nguồn thải (lượng thải, kích thước…) mà còn phụ thuộc vào tính chất của hỗn hợp chất thải độc hại và điều kiện khí tượng. Trong khí quyển các phần tử ô nhiễm sẽ chuyển động nhờ có sự khuếch tán phân tử và khuếch tán rối và chính điều đó sẽ đưa đến sự trao đổi nhiệt, trao đổi chất ô nhiễm, V.V….
Sự khuếch tán rối gây ra sự lan truyền các phần tử trong không khí rất mạnh, còn sự khuếch tán phân tử là không đáng kể. Sự lan truyền các phân tử trong dòng khí theo hướng từ nơi có áp suất cao tới nơi có áp suất thấp.

b) Ánh hưởng của gió
Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền chất độc hại trong không khí. Gió tạo ra các dòng không khí chuyển động rối trên mặt đất. Nồng độ của chất ô nhiễm tại một địa điểm phụ thuộc nhiều vào hướng gió và vận tốc gió thổi. Gió có vận tốc lớn ở tầng không khí sát mặt đất vào ban ngày, còn ban đêm thì ở tầng cao. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thành phố với các nguồn thải thấp thì nồng độ chất độc hại trong không khí sẽ cao nhất khi vận tốc gió có giá trị nhỏ 0 -4- lm/s.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK 1

Biến thiên nồng độ khí S02 vào vận tốc gió thổi
1 – khi V = 1 m/s; 2 – khi V = 3m/s; 3 – khi V = 6m/s

c) Ánh hưởng của độ ẩm và mưa
Khi độ ẩm tương đối của không khí lớn, các hạt bụi lơ lửng có thể liên kết lại thành hạt to hơn và rơi nhanh xuống đất. Độ ẩm còn tạo ra phản ứng hoá học với các khí thải công nghiệp như S(X, SO, để tạo thành H,S03 và H1S04. Các vi sinh vật từ mặt đất phát tán vào không khí gặp độ ẩm lớn sẽ phát triển nhanh chóng, bám vào các hạt bụi bay đi xa gây truyền nhiễm bệnh.
Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí. Các hạt mưa kéo theo các hạt bụi, hoà tan một số khí độc hại và sau đó rơi xuống, gây ô nhiễm đất và ô nhiễm nguồn nước. Mưa cũng làm sạch bụi ở trên các lá cây, làm cho các dải cây xanh tăng khả năng hút bám và che chắn bụi.

d) Ánh hưởng của địa hình và công trình
Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy phía sau các gò, đồi núi, công trình tính theo chiều hướng gió thổi thường có nồng độ chất độc hại lớn hơn rất nhiều so với nơi có địa hình bằng phẳng. Như vậy khi có gió thổi tới mặt trước đồi núi, công trình, gió đã tạo ra áp suất dương còn phía sau nó là vùng giảm áp suất và còn gọi là vùng gió quẩn.
Hướng và vận tốc chuyển động của dòng không khí sát mặt đất trong khu vực đồi núi, thung lũng khác nhau rất lớn so với khu vực trống trải, bằng phẳng. Ngoài ra còn phải chú ý tới các luồng gió “núi” thổi theo sườn núi từ đỉnh xuống thung lũng. Vì vậy khi chuẩn bị xây dựng các công trình công nghiệp ở nơi có địa hình phức tạp cần phải tiến hành khảo sát các yếu tố khí tượng, địa hình cụ thể.
Trong các khu công nghiệp, hướng gió và vận tốc gió thổi cũng phụ thuộc nhiều vào sự bố trí hợp lý và khoảng cách giữa các nhà xưởng. Nếu phía trên và sau các nhà xưởng tạo thành các vùng gió quẩn thì chất độc hại không thoát ra được và tích tụ trong không khí của phân xưởng này và sẽ ảnh hưởng đến các phân xưởng khác. Kết quả là nồng độ các chất ô nhiễm sẽ tăng cao lên quá mức cho phép và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường xung quanh. Ngoài ra trong khu công nghiệp còn có các dòng không khí nóng chuyển động do các nguồn nhiệt khác nhau và do bức xạ mặt trời nung nóng mái nhà, sân bãi, đường sá, vv… làm cho nhiệt độ không khí ở đây tăng lên.

e) Sự thay đổi nhiệt độ theo chiều cao và trạng thái của khí quyển
Trong tầng không khí gần mặt đất, sự thay đổi của nhiệt độ không khí ảnh hưởng rõ tới sự phân bố nồng độ chất độc hại. Khả năng hấp thụ và bức xạ nhiệt của mặt đất có ảnh hưởng tới sự phân bố nhiệt độ không khí theo chiều cao.