Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm ô nhiễm môi trường”>ô nhiễm môi trường đất và cảnh quan cũng chính là góp phẩn vào một nền kiến trúc-xây dựng theo phương hướng sinh thái và phát triển bền vững.
Những hoạt động về kiến trúc và xây dựng đã ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong đó có môi trường đất và cảnh quan. Hiện nay quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thê giới và ở nước ta, nhiệm vụ của một nền kiến trúc xây dựng trong thời gian tới cần thực hành theo hướng báo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phát triển bền vững bao gồm những nội dung khác nhau và chúng thường có liên quan mật thiết với nhau. Đó là:
– Kiến trúc, xây dựng theo phương hướng sinh thái: Đó là hướng thiết kế, xây dựng bảo đảm được sự phát triển bền vũng và đa dạng sinh học của các đô thị, đem lại một môi trường trong sạch, vệ sinh, trong đó con người và mọi dạng sinh học được phát triến cân đối, hài hoà, tốt đẹp, không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai.
– Kiến trúc sinh khí hậu hay còn gọi là kiến trúc thích ứng với khí hậu, tận dụng những yếu tố có lợi về khí hậu, tránh ảnh hưởng bất lợi của nó để tạo lập được một môi trường sống tốt phục vụ cho con người.
– Kiến trúc, xây dựng tiết kiệm năng lượng bao gồm tài nguyên thiên nhiên và năng lượng nhân tạo, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm các chất ô nhiễm thải vào môi trường, từ lúc công trình xây dựng, trong suốt quá trình vận hành, cho đến khi phá dỡ.
– Kiến trúc bảo vệ sức khoẻ đảm bảo những điều kiện tốt về mặt nhiệt độ, độ ẩm, khói và bụi, chổng tiếng ồn.
– Kiến trúc bảo vệ cảnh quan và môi trường. Vấn đề quan trọng nhất trong xây dựng là đảm bảo mật độ xây dựng hợp lý, thiết kế cây xanh, đưa cây xanh lên các tường nhà, mái nhà, vào mỗi tầng nhà, mỗi phòng làm việc và phòng ở. Nó còn là sự hài hoà và gắn bó của công trình vào cảnh quan tự nhiên cảnh quan nhân tạo, tạo lập một môi trường sống nhân văn vì cuộc sống của con người.
Cảnh quan (landscape): có nhiều cách hiểu khác nhau dưới các góc độ khác nhau
– Theo các nhà địa lý: cảnh quan là một bộ phận của bề mặt trái đất, có những đặc điểm riêng về địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất đai, động thực vật…
– Theo các nhà kiến trúc xây dựng: cảnh quan là tổ hợp của nhiều phong cảnh khác nhau, chúng tạo nên một biểu tượng thống nhất về cảnh chung của địa phương, một khu vực.

 Khái niệm về

1 ngày ở quảng trường San Marco

Phong cảnh (paysage): phong cảnh là hình ảnh của một khu vực nhất định mà chúng ta nhìn thấy. Nó có thể là cảnh tượng về núi sông, hoa cỏ, cây cối, công trình xây dựng hoặc những hiện tượng tự nhiên (mưa, tuyết…)

 Khái niệm về

Thác nước tại Quebec, Canada

Cảnh quan và phong cảnh giống nhau ở chỗ chúng đều là những hình ảnh, những “thông tin”, “ký hiệu” được con người cảm thụ và chúng tạo cho con người những cảm xúc khác nhau.
Cảnh quan khác với phong cảnh ở chỗ: về mật không gian, cảnh quan lớn hơn phong cảnh, vể mặt ý nghĩa cảnh quan chứa đựng nội dung rộng lớn hơn phong cảnh:
– Phong cảnh thể hiện nhiều về cảnh sắc của tự nhiên còn con người, sinh vật chi’ là những điểm xuyết trong khung cảnh thiên nhiên đó làm nâng cao giá trị của phong cảnh.
– Cảnh quan chính là môi trường sống của con người bao gồm môi trường cảnh quan tự nhiên và môi trường cảnh quan nhân tạo. Nó chứa đựng chất lượng về mặt sử dụng, chất lượng về môi trường và chất lượng về mặt thẩm mỹ. [10].
Môi trường cảnh quan tự nhiên bao gồm:
– Địa hình: mặt đất, đồng ruộng, đồi núi…
– Không gian: gồm bầu trời và khoảng trống giữa những yếu tố của tự nhiên.
– Mặt nước: biển, sông, ao, hồ, kênh, rạch
– Sinh vật: con người và động thực vật (chim thú, cây xanh, thảm thực vật…)
Môi trường cảnh quan nhân tạo bao gồm các công trình kiến trúc như các thành phố, làng mạc, nhà cửa, các công trình đô thị như cầu cống, đường xá…chúng được gọi là “thiên nhiên thứ 2” của loài người.
Trong khái niệm về cảnh quan không có vị trí chính và phụ giữa cảnh quan tự nhiên và môi trường nhân tạo. Ở một số trường hợp, yếu tố này được nhấn mạnh hơn so với những yếu tố kia và ngược lại. Kiến trúc cảnh quan là một nghệ thuật kết hợp hài hoà giữa cảnh quan tự nhiên và cảnh quan nhân tạo.