Khái niệm về tài nguyên

Tài nguyên thiên nhiên (TNTN): Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng đê đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống.
Mỗi loại tài nguyên có đặc điểm riêng, nhưng có hai thuộc tính chung:
– Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều giữa các vùng trên trái đất và trên cùng một lãnh thổ có thể tổn tại nhiều loại tài nguyên, tạo ra sự ưu đãi của tự nhiên với từng vùng lãnh thổ, từng quốc gia.
– Đại bộ phận các nguồn TNTN có giá trị kinh tế cao được hình thành qua quá trình lâu dài của tự nhiên và lịch sử.
Để tồn tại và phát triển, con người phải dựa vào các nguồn tài nguyên sẵn có trong tự nhiên và môi trường là nơi cung cấp các yếu tố đó. Tuỳ theo trình độ phát triển của xã hội, số lượng tài nguyên được con người sử dụng ngày càng tăng. Tài nguyên được phân chia thành hai loại:
Nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo được như cây rừng, các loài động vật ở trong rừng, cá dưới biển… là loại tài nguyên mà trong quá trình khai thác nếu con người biết phục hồi chúng thì chúng sẽ không bao giờ bị cạn kiệt (trừ những biến động bất thường của tự nhiên gây ra có thể làm cho loài này hoặc loài khác bị tuyệt chủng).

 Khái niệm về tài nguyên 1

Đối với loại tài nguyên này nếu tốc độ khai thác và sử dụng lớn hơn tốc độ được tái tạo, phục hồi thì dần dần sẽ dẫn tới bị cạn kiệt và không còn nữa. Vì vậy, để duy trì nguồn tài nguyên này, cũng là nhằm duy trì môi trường sống trong sạch thì đi đôi với việc khai thác và sử dụng cần phải có giải pháp khôi phục và tái tạo thường xuyên sao cho khả năng khôi phục và tái tạo phải lớn hơn tốc độ khai thác. Đối với nước ta, các biện pháp trồng cây, khôi phục lại rừng đã bị tàn phá, phủ xanh đất trống đồi trọc , hạn chế đánh bắt các loại cá nhỏ, nghiêm cấm việc săn bắt các loại thú quý hiếm… chính là các biện pháp có hiệu quả nhằm khôi phục và tái tạo lại nguồn tài nguyên đã bị khai thác quá mức cho phép trong những năm trước đây.
Những nguồn tài nguyên tái tạo được có thể sử dụng một cách lâu dài nếu người sử dụng có ý thức duy trì và bổ sung chúng. Nếu sử dụng quá mức hay không có sự quản lý chặt chẽ có thể dẫn tới làm cho nguồn tài nguyên này bị giảm đi, thậm chí bị tiêu huỷ hoàn toàn.
Như vậy chúng ta cần phải thấy được những nét đặc trưng của loại tiềm năng tài nguyên này ở nước ta để có kế hoạch khai thác, sử dụng và phục hồi nó trong tương lai.
Nguồn tài nguyên không thể tái tạo được là các loại tài nguyên như quặng sắt, dầu mỏ, kim cương, than đốt… có sẵn trong lòng đất, trong quá trình khai thác và sử dụng nguồn tiềm năng này sẽ dần dần bị cạn kiệt và tiến tới không còn nữa. Theo sự phát triển của lịch sử, loài người càng tiến bộ thì các nguồn tài nguyên càng bị khai thác nhiều hơn. Đối với nguồn tài nguyên không thể tái tạo, việc sử dụng chúng một cách lãng phí, khai thác bừa bãi, không có hiệu quả sẽ dẫn tới làm giảm nhanh chóng tài nguyên này cho tới lúc bị cạn kiệt vĩnh viễn.
Để duy trì bền vững nguồn tài nguyên không thể tái tạo được cần phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm trong sử dụng khai thác hợp lý, có hiệu quả, đồng thời không khai thác bừa bãi.