Liên Hệ

Công Ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng

Công ty kiến trúc là 1 Công ty trẻ và hướng đến khách hàng và hành nghề chủ chốt tại của chúng tôi. Với mục tiêu trọng điểm là tạo nên một xã hội tăng trưởng, ổn định và những địa điểm công trình duyên dáng thú vị, đúng thời gian và đúng hạn định. Chúng tôi làm việc với quy mô rộng rãi, từ quy mô nhỏ như cơi nới nhà ở cho đến phạm vị lớn hơn như các công trình công cộng, mỗi dự án đều được hoàn thiện bằng xinh tươi, sự hội tụ và sáng tạo đúng như yêu cầu. Công trình kiến trúc của chúng tôi được phát triển từ những sáng kiến sáng dạ và nghĩ suy thấu đáo với yêu cầu của khách hàng; mục tiêu chính là sự đóng góp đầy ý nghĩa đối với xã hội và văn hóa về cá bình diện cá nhân lẫn bối cảnh địa phương. Nói 1 cách dễ dãi, tham vọng của chúng tôi là văn minh sự khác biệt.

nhân tố chính trong công trình kiến trúc của chúng tôi chính là sự vững chắc. Chúng tôi tin chắc rằng nghĩa vụ với không gian là phải kể đến vấn đề đổi mới khí hậu: chúng ta phải liên tục suy luận và phát minh để đảm bảo sự ổn định về văn hóa, xã hội và dung tích.

Cùng với sự ủy nhiệm chung cố nhiên triễn lãm và sự công bố đối với quốc tế, chúng tôi dùng phương pháp tiếp cận sống độngthân mật và thực nghiệm, cách làm việc gần gũi với thân chủ. Chúng tôi điều hành mô hình kinh doanh bền vững,đạo đức kinh doanh lành mạnh , có nghĩa vụ về mặt kinh tế và công trình đầy sáng tạo.

phạm vi hoạt động của TP chính yếu ở thị trường Việt Nam. Công ty của chúng tôi hoạt động song suốt và minh bạch: chúng tôi đặc biệt thiện cảm với sự tiếp cận cởi mở, hiệp tác và đa lĩnh vực với những dự án của chúng tôi nhằm liên minh giữa khả năng về kiến trúc, công trình và văn hóa để tiên tiến những dự án sáng tạo và kết nối giữa điều kiện và kiến trúc. Chúng tôi thường xuyên hiệp tác với những kiến trúc sư, nhà kiến tạo và các nghệ sĩ khác. Chúng tôi ko ngại thử thách, và sự tiếp cận đa ngành này đồng lòng giữa trí óc và anh tài của những chuyên gia, làm phong phú thêm những công trình của chúng tôi và thúc đẩy sự hiệp tác vĩnh viễn.

khuôn khổ hoạt động và Công ty của chúng tôi đặt tại trọng điểm thị thành Hà Nội, được tạo thành trên nền móng sự tăng trưởng linh động và có doanh nghiệp, cả về dự án phân minh và các mặt khác. Đối với chung tôi, không có công việc nào quá to lớn hay quá nhỏ nhắnDoanh nghiệp chúng tôi được đăng kí với Ủy ban đăng kí xây cất của Hà Nội và dĩ nhiên nghĩa vụ pháp lý ăn nhập và đảm bảo bồi thường một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng là thành viên của Viện ra đời Úc (AIA) và liên hiệp cố vấn kiến trúc ( ACA), minh chứng cho sự tận tậm đối với sự liêm chính, chuyên nghiệp và chất lượng Dịch vụ.