Lý thuyết xây dựng

Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

Lý thuyết xây dựng
Theo Luật Bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là “Quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường”. Như vậy đối với một dự án đầu tư xây dựng, ĐTM là quá trình nghiên cứu để nhìn trước những ảnh hưởng và
Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy gạch

Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy gạch

Lý thuyết xây dựng
Sơ đồ chung quá trình sản xuất gạch bao gồm các bước nêu trên hình 2.1 sau đây.a) Nguồn nguyên liệuNguồn nguyên liệu sản xuất là đất sét dẻo được khai thác từ các thửa bèn cạnh. Phương pháp khai thác là dùng máy ủi, ủi gọn lớp đâ't màu, lớp đất phủ trên mặt, sau đó dùng máy xúc, xúc lớp đất nguyên liệu nằm ở dưới lên xe ô tô vận chuyển về bãi chứa ngoài trời. Lượng đất ủ dự trữ cho 6 tháng hoạt động liên tục của dây chuyền.b) Gia công chế biến và tạo hình gạch mộĐất sét sau khi khai thác chuyển về bãi được ngâ
Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng

Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng

Lý thuyết xây dựng
Các cơ sở sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng gồm các nhà máy ximăng, nhà máy gạch, nhà máy gạch ốp lát, nhà máy sản xuất tấm lọp, nhà máy sứ vệ sinh, nhà máy kính xây dựng, nhà máy cơ khí xây dựng... Trong đó các nhà máy xi măng và nhà máy gạch gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và quy mô rộng; còn nhà máy sản xuất tấm lợp fibroximang có nguy cơ gây ra các bệnh nghề nghiệp.Các nhà máy ximăng sử dụng một khối lượng lớn nguyên liệu và phụ gia. Trong quá trình

Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng

Lý thuyết xây dựng
hoạt động xây dựng tạo nên những tác động tiêu cực đối với môi trường như đã nêu. Quá trình xây dựng tuy diễn ra trong một thời gian nhất định nhưng nó gây nên ô nhiễm môi trường với cường độ lớn. Điều 40 của Luật Bảo vệ môi trường 2005 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng. Các biện pháp đó là:1. quy hoạch xây dựng phải tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo vệ môi trường.2. Việc thi công công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường sau đây:Công trình xây dựng trong khu dân cư phải có biện phá
Các tác động tiêu cực khác đối với môi trường trong quá trình thi công xây dựng

Các tác động tiêu cực khác đối với môi trường trong quá trình thi công xây dựng

Lý thuyết xây dựng
 Các tác động tiêu cực khác đỏi vói mỏi trường trong quá trình thi công xây dựnga) Đối với giao thôngTrong quá trình thi công và vận chuyên máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, ống, cống vào nơi thi công xây dựng, nơi đường hẹp, người đông có thể gây ách tắc giao thông. Để khắc phục tình trạng này, cần thiết phải chú ý tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm, giờ học sinh tan trường, hoặc nên bố trí vận chuyển về ban đêm. Khi vận chuyển phải tuyệt đối chấp hành luật lệ giao thông. Công trường phải phối hợp với các cơ quan chức nă

Xây dựng và vận hành tác động mạnh đến môi trường nước.

Lý thuyết xây dựng
Các hoạt động xây dựng và vận hành công trình sẽ làm cho môi trường đất khu vực dự án biến đổi. Các công trường xây dựng sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến đất đai trong khu vực và vùng xung quanh. Vùng đất đá bị bóc lên, bãi tập kết vật liệu xây dựng... gây tác hại đến đất trồng.Các biến đổi có thể là tích cực hoặc tiêu cực xảy ra với những mức độ và thời gian tác động khác nhau. 1. Sự thay đổi về cơ cấu sử dụng đất: Sự thay đổi về diện tích và cơ cấu sử dụng đất được coi là tác động đáng kể nhất trong hạng mục xây dựng công trình. Trong c&aa
Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn

Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn

Lý thuyết xây dựng
Khi thi công xây dựng, các hoạt động này sẽ tác động đến môi trường không khí như sau: Trong công tác thi công, bụi, khí thải, tiếng ồn sinh ra từ các công đoạn sau:- Công tác đất đá;- Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng;- Kho chứa nguyên vật liệu xây dựng;- Trộn bê tông;- Các phưong tiện vận tải và thi công;- Đun, nấu nhựa đường;- Hoạt động của hệ thống xe vận chuyển;- Hoạt động của các thiết bị thi công trong công trường;- Bụi cũng sinh ra từ đào đất, trộn bê tông, gia tăng lượng xe đi lại trên đường, w..a) Ô nhiễm không khí do bụi, khí t
Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Lý thuyết xây dựng
Luật môi trường là văn bản pháp lý quan trọng nhất của quốc gia trong công tác quản lý môi trường. Mỗi quốc gia đều có những cách riêng để hình thành luật môi trường của mình. Ở nhiều nước có các luật môi trường riêng cho từng thành phần môi trường. Ví dụ ở Mỹ ban hành việc kiểm soát ô nhiễm nước, không khí, luật nước sạch, không khí sạch, nước an toàn... Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, luật môi trường chỉ đưa ra các quy định chung dưới dạng khung pháp lý cho các quy định dưới luật của các ngành chức năng. Các bộ luật
Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
a) Tiếp cận mang tính đạo đức:- Dựa trên định luật Pareto về sự cải thiện tối ưu. Đó là đòi hỏi sao cho "khi phát triển ít nhất là có một người có cuộc sống khá lên nhưng không ai bị tồi đi".- Đề cập đến nguyên tắc đền bù do tổn hại môi trường.- Đề cập đến nguyên tắc ra quyết định sao cho mọi thể chế xã hội là nhằm làm tăng phúc lợi xã hội đối với tất cả mọi người.- Đề cập đến sự trợ giúp tài chính đối với các nước nghèo.- Lợi ích lâu dài sẽ thay thế cho lợi ích trước mắt.- Thay đổi thói quen sử dụng tài nguyên quá mức và không tính tới
Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Để so sánh, nhận xét, đánh giá mức độ phát triển bền vững có thể sử dụng một số tiêu chí mang tính định lượng. Các tiêu chí này được phân thành các nhóm chỉ tiêu:1) Tiêu chí đo lường chất lượng cuộc sống: Đó là chỉ tiêu phát triển con người, bao gồm:• Thu nhập quốc dân tính theo đầu người, biểu thị bằng chỉ số GDP• Tuổi thọ bình quân đối với nam giới và nữ giới.• Học vấn biểu thị bằng tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ người có trình độ trung học, đại học và trên đại học.• Tự do trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hộ