Lý thuyết xây dựng

Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Luật bảo vệ môi trường và khung pháp lý để bảo vệ môi trường phát triển bển vững

Lý thuyết xây dựng
Luật môi trường là văn bản pháp lý quan trọng nhất của quốc gia trong công tác quản lý môi trường. Mỗi quốc gia đều có những cách riêng để hình thành luật môi trường của mình. Ở nhiều nước có các luật môi trường riêng cho từng thành phần môi trường. Ví dụ ở Mỹ ban hành việc kiểm soát ô nhiễm nước, không khí, luật nước sạch, không khí sạch, nước an toàn... Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, luật môi trường chỉ đưa ra các quy định chung dưới dạng khung pháp lý cho các quy định dưới luật của các ngành chức năng. Các bộ luật
Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

Những tiếp cận đối với phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
a) Tiếp cận mang tính đạo đức:- Dựa trên định luật Pareto về sự cải thiện tối ưu. Đó là đòi hỏi sao cho "khi phát triển ít nhất là có một người có cuộc sống khá lên nhưng không ai bị tồi đi".- Đề cập đến nguyên tắc đền bù do tổn hại môi trường.- Đề cập đến nguyên tắc ra quyết định sao cho mọi thể chế xã hội là nhằm làm tăng phúc lợi xã hội đối với tất cả mọi người.- Đề cập đến sự trợ giúp tài chính đối với các nước nghèo.- Lợi ích lâu dài sẽ thay thế cho lợi ích trước mắt.- Thay đổi thói quen sử dụng tài nguyên quá mức và không tính tới
Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Môi trường và các tiêu chí phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Để so sánh, nhận xét, đánh giá mức độ phát triển bền vững có thể sử dụng một số tiêu chí mang tính định lượng. Các tiêu chí này được phân thành các nhóm chỉ tiêu:1) Tiêu chí đo lường chất lượng cuộc sống: Đó là chỉ tiêu phát triển con người, bao gồm:• Thu nhập quốc dân tính theo đầu người, biểu thị bằng chỉ số GDP• Tuổi thọ bình quân đối với nam giới và nữ giới.• Học vấn biểu thị bằng tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ người có trình độ trung học, đại học và trên đại học.• Tự do trong các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hộ
Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững

Môi trường và khái niệm về phát triển bền vững

Lý thuyết xây dựng
Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì "Phát triển bển vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của họ".Phát triển bển vững được xem như là phưcrng thuốc để phòng chống tổng hợp các nguy cơ nói trên. Có thể nói rằng, phát triển bền vững là niềm hy vọng của nhân loại trong thế kỷ 21. Ớ từng quốc gia, đã có các chương trình, kế hoạch hành động ở những mức độ khác nhau nhưng đều nhằm đến mục đích bảo vệ môi trường, xúc tiến phát triển bền vữ
Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá ở Việt Nam

Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá ở Việt Nam

Lý thuyết xây dựng
Môi trường suy thoái:Có thể nói môi trường tự nhiên mà chúng ta đang sống đã và đang bị suy thoái trầm trọng. Hơn 11 triệu ha đất trống đồi trọc, việc khôi phục rừng và phủ xanh diện tích này được tiến hành còn rất chậm và hiệu quả chưa cao. Độ phì nhiêu của đất có nguy cơ suy giảm hoặc bị suy thoái do xói mòn, rửa trôi, đá ong hoá, chua mặn hoá. Đất nông nghiệp đang bị thu hẹp, chất lượng rừng tự nhiên thấp, có tới 70% diện tích thuộc dạng nghèo kiệt. Rừng ngập mặn, đầm phá đang bị khai thác quá mức, có nơi hầu như không còn khả
Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường

Các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường

Lý thuyết xây dựng
Đã có nhiều khung phân loại được đề xuất để liệt kê các tác động có thể có trong khuôn khổ hoạt động nhân tác. Những tác động này khác nhau chủ yếu về chủ điểm của tác giả: bảo vệ động vật và thực vật, sức khỏe của con người, sự cân bằng thiên nhiên. Đối với chúng ta, chủ yếu là để hiểu rõ hơn các mối quan hệ giữa sự quản lý chất phế thải và môi trường, phải tự giới hạn ở 3 loại tác động sau đây:- Những tác động gắn với thẩm mỹ và tiện nghi.- Những tác động sinh thái.- Những tác động độc hại và độc hại sinh thái.Những tác động gắn với thẩm mỹ và
Bản chất của sự ô nhiễm

Bản chất của sự ô nhiễm

Lý thuyết xây dựng
Trước khi loài người xuất hiện, môi trường trên quả đất hoàn toàn là môi trường nguyên thuỷ, chỉ có biển xanh, tuyết trắng, rừng nguyên thuỷ xanh tươi mà không có đô thị, không có nhà máy, hầm mỏ, ô tô,...Từ khi con người xuất hiện, quá trình sinh hoạt và sản xuất của con người đã gây nên ô nhiễm môi trường. Bản chất của ô nhiễm là sự rối loạn vận hành mang tính tiêu cực trọng các chu trình tự nhiên, mà người ta có thể nhận ra và đo lường hoặc quan sát được ờ mức độ khác nhau.Chất thải (Theo Luật BVMT) là loại vật chấ
Khái niệm về tài nguyên

Khái niệm về tài nguyên

Lý thuyết xây dựng
Tài nguyên thiên nhiên (TNTN): Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng đê đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống.Mỗi loại tài nguyên có đặc điểm riêng, nhưng có hai thuộc tính chung:- Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều giữa các vùng trên trái đất và trên cùng một lãnh thổ có thể tổn tại nhiều loại tài nguyên, tạo ra sự ưu đãi của tự nhiên với từng vùng lãnh thổ, từng quốc gia.- Đại bộ phận c&aacu
Khái niệm về hệ sinh thái

Khái niệm về hệ sinh thái

Lý thuyết xây dựng
Sinh vật có thể được nghiên cứu ở sáu mức khác nhau. Mức thứ nhất là cá thể tức là một cây, một con thuộc một loài nhất định. Tập hợp các cá thể thuộc cùng một loài tạo thành quần thể. Các quần thể loài khác nhau cùng tồn tại trong một quần xã. Một vài quần xã khác nhau chung sống trong cùng một khu vực tạo thành hệ sinh thái. Các hệ sinh thái khác nhau cùng tồn tại trong một vùng địa lý, có chung điều kiện khí hậu, tạo thành một quần xã sinh vật. Toàn bộ các quần xã sinh vật khác nhau trên trái đất cùng