Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục, có thể được xác định theo biểu thức của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình Gauss:

Mô hình khuếch tán của nguồn đường 1

Trong đó:
z – độ cao của điểm tính toán (m); h – độ cao của đường so với mặt đất xung quanh (m); u – vận tốc gió trung bình (m/s);
ơz – hệ số khuếch tán theo phương z(m) là hàm số của khoảng cách X theo chiều gió thổi. Trong trường hợp nguồn đường giao thông, nó được tính theo công thức của Slade với trạng thái khí quyển loại “B” như sau: ơz = 0,53.x0’7’1 ở đây X là khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, theo chiều gió thổi.
Có thể vẽ các đường đồng mức về nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ta sẽ biết được các khu dân cư hay các dãy nhà có số tầng khác nhau ở hai bên đường có bị ô nhiễm hay không.
Để giải bài toán về khuếch tán ô nhiễm do nguồn đường gây ra người ta còn xét một nguồn đường dài vô hạn có độ cao gần mặt đất và gió thổi vuông góc với nguồn đường.

 Nguồn mặt
Trong đô thị và trong một số vùng có làng nghề đúc đồng, gốm sứ… các nguồn thải cùng loại nằm rải rác và phàn bố tương đối đều trên một diện tích. Việc xác định lượng phát thải chung riêng của từng nguồn khó hơn tìm tổng lượng phát thải chung của chúng. Khi này nếu sử dụng các công thức tính toán cho nguồn mặt thì sẽ dễ dàng hơn để tính được nồng độ chất ô nhiễm trong khu vực.
Để tính toán nồng độ chất ô nhiễm ở trên một diện tích rộng trong đô thị ta sử dụng khái niệm về mô hình hộp không khí bao trùm ở trên vùng đô thị đó. Hình hộp không khí này có chiều rộng là b, chiều dài /, là cạnh đáy trùng với phương gió thổi. Độ cao hình hộp không khí là H được coi bằng “độ cao xáo trộn” của khí quyển (tức là chất ô nhiễm được hoà trộn đều và triệt để). Thừa nhận rằng không khí đi vào từ phía đầu hộp (x = 0) có nồng độ chất ô nhiễm Cvio được coi là nồng độ nền. Chất ô nhiễm không đi vào hoặc đi ra khỏi hộp qua nắp và hai mặt của bên hộp. Chất ô nhiễm đó tồn tại bển vững trong không khí không bị phân huý hoặc lắng đọng