Một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông

Để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn giao thông đô thị do các phương tiện giao thông (PTGT) gây ra cần có các giải pháp đồng bộ. Hệ thống các giải pháp nhằm giảm thiếu ô nhiễm môi trường do các PTGT gây ra được tóm tắt như sau:
a) Giải pháp Quy hoạch
Quy hoạch giao thông vận tải là một yếu tố cơ bản trong chiến lược toàn diện để giảm thiểu khí thải PTGT đường bộ. Bao gồm những yếu tố sau:
– Sử dụng đất và quy hoạch giao thông vận tải,
– Quản lý nhu cầu đi lại,
– Quản lý hệ thống giao thông vận tải và các quy định hỗ trợ,
– Những chính sách phù hợp về huy động nguồn lực, chính sách thuế, giá cả, trợ cấp, các yếu tố về luật pháp và thể chế, xúc tiến và nàng cao nhận thức của dàn chúng.
Những nguyên tắc chủ yếu trong quy hoạch giao thông vận tải là:
– Quy hoạch giao thông vận tải phải được lồng ghép với quy hoạch phát triển toàn diện, đảm bảo phát triển bền vững.
– Tất cả những kế hoạch và dự án phải được lập trên cơ sở lấy ý kiến ở nhiều cấp khác nhau, trong đó có người sử dụng hệ thống vận tải và các bên liên quan. Những kế hoạch và dự án này sẽ đem lại ích lợi cho người nghèo hofn là làm tổn hại đến họ. Các dự án muốn khả thi phải được từ các chính trị gia tới dân chúng chấp nhận.
Mô hình phát triển các phương tiện vận tải đô thị
– Hạn chế tăng trưởng xe máy, xe con cá nhân (trong điều kiện Việt Nam hiện nay).
– Hạn chế sự phát triển của xe xích lô, xe lambro
– Hoàn thiện mạng lưới xe buýt, loại xe công cộng này cần được ưu tiên phát triển số một trong các đô thị Việt Nam.
– Tách xe thô sơ (xe đạp) ra khỏi đường xe cơ giới
– Phần đường dành cho người đi bộ phải được chú ý gìn giữ.
– Cần có chương trình hạn chế lưu lượng giao thông.
– Lắp đật camera
– Hoàn thiện luật và các quy tắc giao thông
– Giáo dục an toàn giao thông.
– Giải pháp về chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng ở đô thị.
b) Giải pháp kỹ thuật: Cây xanh, tấm chắn chống tiếng ồn
Một số biện pháp chống tiếng ồn giao thông được giới thiệu như trong hình 7.2.
Giải pháp trồng cây xanh để giảm tiếng ồn rất hiệu quả và kinh tế. Ngoài việc giảm tiếng ồn, cây xanh còn có nhiều tác dụng trong bảo vệ môi trường như cải tạo khí hậu, hút bụi và khí độc… Cây xanh trồng thành nhiều dải có tác dụng chống ồn tốt hơn trồng thành một dải liên tục. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hạ thấp tiếng ồn nhờ dải cây xanh có tác dụng mạnh nhất trong khoảng 10 -ỉ- 15 m đầu tiên của dải cây. Vì vậy, bề rộng của mỗi dải cây xanh không nên nhỏ hơn 5 m.
Khi dùng giải pháp giảm tiếng ồn bằng dải cây xanh thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, nên sử dụng công thức (7.12) trong bài toán 2: truyền âm qua dải cày xanh, để tính toán. Tuy nhiên, có thể xác định gần đúng (cũng suy ra từ công thức 7.12), hiệu quả giám tiếng ồn của các dải cây xanh theo bảng 7.8.

Một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông 1

Một biện pháp có hiệu quả cao trong chống tiếng ồn thành phố là sử dụng các công trình làm tường chắn tiếng ồn.

Một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông 1

Một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông 1

Một số giải pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông 1

Hình 7.2: Sơ dồ một sô biện pháp chông tiếng ồn giao thông a) Dùng dải cây xanh; b) Bờ đất kết hợp với tường chắn; c) Nhà làm tường chắn; d) Đường trên cầu cạn; e) Biện pháp làm giảm vận tốc dòng xe; g,h) Hai kiểu tường chắn tiếng ồn.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội chính chủ