Một số khái niệm – nguổn gốc ô nhiễm tiếng ồn

Định nghĩa
Tiếng ồn (noise) được bắt đầu từ tiếng La tinh” Nausea” nghĩa là ồn ào. Tiếng ồn là một dạng ô nhiễm rất phổ biến trong đô thị, phần lớn là từ các tuyến đường giao thông, các tụ điểm dân cư, từ các công trình xây dựng, hoạt động công nghiệp…
Tiếng ồn được định nghĩa là tập họp của những âm thanh tạp loạn với các tần số và cường độ âm rất khác nhau và gây cảm giác khó chịu cho người nghe.
Có thể một âm thanh hay đối với người này nhưng lại trở thành tiếng ồn khó chịu đôi với người khác. Thậm chí cùng một âm thanh (một bản nhạc) và cùng một người nghe nhưng khi thì cảm thấy khó chịu và khi thì cảm thấy thích thú.
Nói cách khác, định nghĩa tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn.
Một sô đặc tính vật lý chủ yếu của âm thanh
Âm thanh là một loại sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi (môi trường đàn hồi như là không khí, các vật liệu rắn, môi trường nước).
Các đại lượng đặc trưng của âm thanh là:
a) Tẩn sô’ âm thanh
Là số dao động của âm thanh trong một đơn vị thời gian, kí hiệu là f, đơn vị đo trong hệ SI là Héc

Một số khái niệm - nguổn gốc ô nhiễm tiếng ồn 1

b) Mức cường độ âm và mức áp suất âm
Thính giác (tai) của con người có đặc tính là cảm thụ cường độ âm thanh theo hàm logarit, ví dụ cường độ âm thanh tăng 100 lần nhưng tai ta chỉ cảm thấy to hơn 2 lần, hay khi cường độ âm thanh tăng gấp 1000 lần nhưng tai ta chỉ nghe to gấp 3 lần,v.v…
Vì vậy có thể dùng nhiều hệ thống đơn vị vật lý khác nhau để đo mức cường độ âm thanh, nhưng được dùng phổ biến nhất là đơn vị đexiben. Đó là hệ thống thước đo được chia độ theo hàm số logarit, do ông Alfred Bell thiết lập nên. Bội số 10 của đêxiben (dB) là Bel. Tương ứng với cường độ âm thanh yếu nhất mà tai con người con người có thể nghe được là 1 dB.
Tai người ta có thể cảm thụ một khoảng mức cường độ âm thanh rất rộng, 0-180 dB. Người ta gọi âm thanh OdB là ngưỡng bắt đầu nghe thấy, còn mức cao nhất mà tai người có thể chịu đựng nghe được (khi nghe bị chói tai) được gọi là ngưỡng chói tai, thông thường ngưỡng chói tai là 140 dB. Tuy vậy có một số người đã cảm thấy khó chịu khi nghe âm thanh chỉ mới ở mức âm 85 dB, một số người cảm thấy khó chịu khi âm thanh mới có mức âm 115 dB. Tiếng nói chuyện thông thường hay tranh luận với nhau có mức âm biến thiên theo các tần số là 30 – 60 dB, trong khi đó tiếng ồn do máy bay lúc cất cánh đạt tới 160 dB. Tác dụng của tiếng ồn đối với con người phụ thuộc vào tần số hay các xung của âm thanh. Mức áp suất âm thanh gây ra do âm thanh tần số cao mạnh hơn âm tần số thấp.

c) Một số khái niệm khác về mức ảm
Trong kỹ thuật, dựa theo các giá trị của mức âm, người ta phân ra các “thang” hay “đặc tính” âm (theo cách gọi trong TCVN 1998) như sau:
– Đặc tính A (hay còn gọi là thang A) ứng với các âm có mức thấp, < 40 dB;
– Đặc tính B (thang B), ứng với các âm trung bình, từ 40 4- 70 dB;
– Đặc tính c (thang C), ứng với các âm cao, > 70 dB.
Sau này lại được bổ sung thêm các đặc tính D và z để xét đến tác động gây nhiễu của một số loại tiếng ồn khác, đặc biệt là ở tần số cao. Tất nhiên, muốn có kết quả đo đạc gần đúng nhất với cảm giác của tai người, khi tiếng ồn có mức ở thang giá trị nào thì phải chỉnh thiết bị ở thang ấy. Song cách đo như vậy là quá phiền phức và rất khó thực hiện được.

 

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng