Nguồn gốc và tác nhân gây ô nhiẻm môi trường cảnh quan

Những tác nhân tạo nên sự thay đổi môi trường đất và cảnh quan rất khác nhau bao gồm tác động của môi trường tự nhiên và tác động của con người.
Những tác động của tự nhiên làm thay đổi cấu tạo các lớp địa tầng của vỏ trái đất để hình thành núi sông hồ và biên cả, làm thay đổi những sinh vật trên bề mặt trái đất kể cả sự xuất hiện của xã hội loài người. Những tác động của con người làm thay đổi quá trình tiến hoá của tự nhiên. Những tác động của con người vào môi trường tự nhiên nói chung trong quá trình đấu tranh sinh tồn đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đất và cảnh quan. Cả 2 tác động ấy luôn có chiều hướng tích cực và tiêu cực mà những tác động tiêu cực đó đã làm ô nhiễm môi trường”>ô nhiễm môi trường đất và cảnh quan.

Nguồn gốc và tác nhân gây ô nhiẻm môi trường cảnh quan 1

Thác Montmorency.

Về tác nhân gây ô nhiễm môi trường cảnh quan:
– Môi trường tự nhiên có thể biến những cánh rừng, đồng ruộng phì nhiêu thành những sa mạc khô cằn, biến những công trình kiến trúc trở thành những phế tích. Chúng làm thay đổi bộ mặt của thiên nhiên, làm phá huỷ công trình kiến trúc, thay đổi bộ mặt của đô thị…
– Tác động của con người có vai trò chính, ảnh hưởng, làm thay đổi môi trường cảnh quan. Trong quá trình tồn tại và phát triển, con người đã tận dụng và khai thác tự nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình song cũng chính những hoạt động đó của con người cũng làm thay đổi môi trường cảnh quan. Sự khai thác các nguồn năng lượng trong lòng đất, việc phá rừng, việc khai thác đất đai một cách không hợp lý trong sản xuất nông nghiệp làm thay đổi cơ cấu và thành phần của đất. Các hoạt động công nghiệp đã sản sinh các nguồn phế thải khác nhau. Con người khi sử dụng những sản phẩm sạch của tự nhiên và những sản phẩm nhân tạo như nước, không khí, thức ăn đồ dùng sinh hoạt… qua sử dụng chúng biến thành chất thải vào lòng đất như chất thải rắn, chất thải nước… Con người với những cuộc chiến tranh huỷ diệt bằng bom đạn và những chất độc đã làm thay đổi môi trường cảnh quan. Một trong những hoạt động của con người đã ảnh hưởng lớn đến môi trường đất và cảnh quan chính là công việc xây dựng. Nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến núi, sông, hồ ao, cây xanh, thảm thực vật…
Thế kỷ 20 là thế kỷ của tăng trưởng và phát triển song cũng là thế kỷ ghi dấu sự tàn phá lớn của con người đối với môi trường tự nhiên nói chung trong đó có môi trường cảnh quan và vì thế thế kỷ 21 là thế kỷ mà người ta phải nghĩ đến sự dung hoà giữa tăng trưởng, phát triển với bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bển vững.