Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng

Các cơ sở sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng gồm các nhà máy ximăng, nhà máy gạch, nhà máy gạch ốp lát, nhà máy sản xuất tấm lọp, nhà máy sứ vệ sinh, nhà máy kính xây dựng, nhà máy cơ khí xây dựng… Trong đó các nhà máy xi măng và nhà máy gạch gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và quy mô rộng; còn nhà máy sản xuất tấm lợp fibroximang có nguy cơ gây ra các bệnh nghề nghiệp.
Các nhà máy ximăng sử dụng một khối lượng lớn nguyên liệu và phụ gia. Trong quá trình hoạt động của nhà máy ximăng, nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu do khí thải. Khí thải do quá trình công nghệ sản xuất ximăng có nguồn gốc từ các công đoạn sau:
Công đoạn tiếp nhận, đập và chứa nguyên liệu như: đá vôi, đất sét, thạch cao, than, xỉ pirit, xỉ sắt, cát…
– Công đoạn nghiền nguyên liệu, đồng nhất vật liệu và cấp liệu lò nung;
– Công đoạn vận chuyển than tới máy nghiền và nghiền sấy than;
– Công đoạn cấp liệu cho lò nung, lò nung và các công đoạn phụ trợ như bơm dầu, nồi hơi, đập thạch cao…
– Công đoạn làm nguội clinke, vận chuyển và chứa clinke;
– Công đoạn nghiền xi măng, vận chuyển xi măng, chứa và xuất xi măng;
– Công đoạn đóng bao và xuất xi măng.
Như vậy, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu của nhà máy xi măng là do khói của lò hơi, các buồng đốt phụ, bụi trong quá trình nghiền đập, vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu, xi măng và các chất khí độc hại, bụi từ quá trình nung và nghiền clinke.
Các chất ô nhiễm đặc trưng từ công nghệ sản xuất xi măng đối với môi trường không khí là bụi (bụi than, đá sét, đá vôi, thạch cao, xỉ pirit, clinke, xi mãng và bụi của quá trình đốt dầu FO) và khí thải (C02, co, NO„ S02…). Tải lượng ô nhiễm khí từ các nguồn thải nhà máy xi măng có thể xác định nhanh theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) như sau.
Bảng 2. 3. Tải lượng ô nhiễm khí từ các nguồn thải của nhà máy xi măng

 Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng 1

 Ô nhiễm môi trường do hoạt động của nhà máy xi măng 1

Để khống chế ô nhiễm và xử lý khí thải các phân xưởng của nhà máy xi măng cần phải thiết kế đảm bảo điều kiện vê sinh công nghiệp và thông thoáng. Các loại bụi, khí thải độc hại… cần phải dược xử lý, đáp ứng điều kiện xả vào môi trường xung quanh theo quy định của TCVN 5939 : 2005 – Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Các thiết bị xử lý bụi thường được sử dụng là thiết bị lọc bụi ống tay áo, lọc bụi túi, lọc bụi tĩnh điện…
Các chất thải rắn sinh ra trong quá trình hoạt động của nhà máy xi măng như bao bì, giấy phế thải, nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển, xỉ than và xi măng bị đóng rắn. Các chất thải hữu cơ được xử lý, xỉ than được sử dụng làm phụ gia xi mãng, bao bì và giấy phế thải được thu gom, đem bán hoặc tái sử dụng.