Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn

Khi thi công xây dựng, các hoạt động này sẽ tác động đến môi trường không khí như sau: Trong công tác thi công, bụi, khí thải, tiếng ồn sinh ra từ các công đoạn sau:
– Công tác đất đá;
– Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng;
– Kho chứa nguyên vật liệu xây dựng;
– Trộn bê tông;
– Các phưong tiện vận tải và thi công;
– Đun, nấu nhựa đường;
– Hoạt động của hệ thống xe vận chuyển;
– Hoạt động của các thiết bị thi công trong công trường;
– Bụi cũng sinh ra từ đào đất, trộn bê tông, gia tăng lượng xe đi lại trên đường, w..
a) Ô nhiễm không khí do bụi, khí thải
Bụi này có kích thước lớn, vì vậy sẽ rơi xuống đọng lại không xa khu vực xây dựng, xuống đất trồng trọt nông nghiệp, đường giao thông.
Việc sử dụng các máy móc và xe cộ bảo dưỡng kém cũng có thể sinh ra khói đen và tiếng ồn lớn. Ngoài ra, còn nguồn khí thải từ đun nấu nhựa đường.
Bụi, khí thải sinh ra từ máy móc, thiết bị thi công sẽ tác động đến sức khỏe, tâm lý đối với công nhân trực tiếp lao động, đối với môi trường xung quanh (dân cư, hệ động thực vật). Tuy đây là tác động nhất thời, vẫn cần có các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu thích hợp.
Trong giai đoạn thi công, cùng với việc tăng cường các máy móc xây dựng, sử dụng động cơ diezen công suất lớn và dòng xe cũng sẽ tăng lên. Thêm vào đó, các máy xây dựng tải trọng lớn cùng với bề rộng của đường sá giảm xuống. Tất cả điểu đó gây ra ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rung động ở mức cao hơn. Những vị trí tập kết vật liệu cũng là các nguồn ô nhiễm các loại bụi ximăng, đất, cát… Trong công trường xây dựng, nồng độ bụi lơ lửng có thể tăng hơn các khu vực bình thường khác từ 2 đến 10 lần. Mặt khác, do hoạt động của các thiết bị và xe cộ, một lượng lớn khí thải độc hại như so,, NOx, CO… thải vào môi trường.
b) Ô nhiễm nhiệt
Ô nhiễm nhiệt từ bức xạ mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt như đốt nóng chảy bitum trải nhựa đường, từ các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị thi công. Đây chủ yếu là các loại khí thải từ động cơ máy móc. Nhiệt độ không khí trong khu vực xây dựng tăng lên do thảm thực vật bị bóc. Loại ô nhiễm này thường tác động lên người công nhân trực tiếp làm việc tại công trường.
c) Tác động của tiếng ồn và rung dộng
Trong thời gian xây dựng, các hoạt động của các thiết bị máy móc và thi công như nổ mìn, đóng ép cọc, đầm bêtông, xe cộ vận chuyển và đổ nguyên vật liệu, thử nền đất bằng các phương pháp kiểm tra động… gây nên tiếng ồn và rung động trong khu vực. Quá trình thi công xây dựng về ban đêm thường tạo nên độ ồn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, ảnh hưởng đến điều kiện sống của nhân dân trong vùng lân cận.
Ớ Việt Nam không có tiêu chuẩn vể mức độ tiếng ồn cho công tác thi công. Bảng 2.2. giới thiệu quy định về tiếng ồn cho khu vực thi công của Mỹ.

Bảng 2.2. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công (Mỹ)

Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn 1

Ô nhiễm môi trường khí và tiếng ồn 1

Ô nhiễm tiếng ồn là dạng ô nhiễm môi trường không tránh khỏi, nhưng theo tính toán sơ bộ thì nếu quy hoạch mặt bằng thi công hợp lý và áp dụng các biện pháp an toàn lao động cũng như quy trình vận hành xe máy, thiết bị thì ô nhiễm tiếng ồn tại khu vực thi công ở mức độ chấp nhận được, các loại phương tiện thi công chỉ làm việc trên từng đợt, khu dân cư gần nơi thi công nhất lại ở đầu hướng gió chủ đạo. Ví dụ tính thử với trạm trộn bê tông: mức độ tiếng ồn lớn nhất ở cách 15 m là 90 dbA. Nếu tính độ ồn giảm 6 dbA cho 2 lần khoảng cách, thì mức độ ồn sẽ là 72 dbA ở khoảng cách 120 m. Giới hạn mức độ tiếng ồn chịu đựng được không vượt quá 70 dbA trong khoảng 24 h.
Công việc xây dựng thường tạo nên các rung động phức tạp. Nói chung có thê phân loại rung động tạo ra trong quá trình xây dựng như sau:
– Rung động tương đối của đất đá.
– Rung động của các cấu kiện công trình.
– Rung động trong môi trường không khí.