Phân loại nguồn thải chất độc hại

Trong thực tế có nhiều loại nguồn thải chất độc hại khác nhau, vì vậy khi tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm người ta chia chúng thành các loại nguồn sau đây:
– Nguồn điểm cao là nguồn thải chất độc hại từ các ống khói cao (hoặc ống xả khí đứng độc lập ở chỗ trống), ít chịu ảnh hưởng của các công trình xung quanh về mặt khí động.
– Nguồn điểm thấp là nguồn thải chất độc hại từ các cửa thoát hoặc ống thải khí có chiều cao thấp và chất ô nhiễm thải ra nằm trong vùng “bóng khí động” của các công trình xung quanh.
– Nguồn đường là cửa mái khá dài thoát khí độc hại của nhà xưởng, một dãy lỗ thoát khí ô nhiễm vào khí quyển thành vệt dài, đường giao thông có mật độ xe lớn.
– Nguồn mặt như là sự bốc hơi khí độc hại từ bể chứa kích thước lớn, từ hồ, ao bị ô nhiễm, hay từ bãi chứa vật liệu phát sinh bụi và khí độc.
– Nguồn không gian là khối không khí bị ô nhiễm nằm trong vùng bóng khí động của công trình hay của đồi núi. Cũng có thể là do nổ mìn khai thác hoặc do sự cố nào đó. 
– Ngoài ra dựa vào nhiệt độ người ta có thể phân chia ra nguồn nóng và nguồn nguội. Nguồn thải nóng như là các ống khói của lò đốt, lò sấy. Còn nguồn thải nguội như là các ống thải khí độc hại từ công nghệ sản xuất.
Trong khói thải thường có cả các hạt bụi và khí độc hại. Các hạt bụi có kích thước lớn sẽ tách khỏi không khí và rơi xuống đất rất nhanh. Còn các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 20 pm có thể xem chúng khuếch tán và chuyển động cùng quy luật với luồng khí độc hại.
Xác định nồng độ chất độc hại trong không khí đối với nguồn điểm cao
Hiện nay trên thế giới có nhiều dạng mô hình tính toán ô nhiễm không khí, nhưng chủ yếu theo ba luồng là: mô hình thống kê kinh nghiệm dựa trên mô hình lan truyền chất ô nhiễm theo luật phân phối chuẩn Gauss gọi tắt là “mô hình Gauss” cơ sở. Mô hình thống kê thuỷ động, hoặc lý thuyết nửa thứ nguyên đã được Berliand Nga hoàn thiện và áp dụng. Mô hình số trị, tức là giải phương trình vi phân (3.3) bằng phương pháp số trị.
Để xác định nồng độ chất ô nhiễm trung bình theo thời gian tại các điểm nằm cuối hướng gió thổi, người ta thường áp dụng chương trình tính toán dựa trên mô hình khuếch tán của Gauss.
Nguồn điểm cao trùng với gốc toạ độ 0 (hình 3.3), vệt khói xuôi theo trục X và cùng với hướng gió thổi.

Phân loại nguồn thải chất độc hại 1

Hình 3.3: Sơ đồ vệt khói

Trong thực tế vệt khói không ổn định nhưng khi tính toán ta coi nó có hình dáng như hình vẽ. Nồng độ chất ô nhiễm biến thiên trên mặt cắt đứng theo hàm số Gauss. Chiểu cao của trục vệt khói gọi là chiều cao hiệu quả của ống khói H, h là chiểu cao thực của ống khói, Ah là độ nâng cao luồng khói.
Nồng độ chất ô nhiễm trung bình ổn định theo thòi gian sẽ phụ thuộc vào lượng thải chất ô nhiễm, vận tốc gió, độ cao hiệu quả của ống khói và điều kiện của khí quyển.

Phân loại nguồn thải chất độc hại 1

Trong các phương trình trên có: c – nồng độ chất ô nhiễm mg/m3;
X, y,z – khoảng cách tới nguồn thải (m) theo phương X (phương gió thổi), phương y tới trục và theo chiều cao phương z;
E – lượng thải chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/s; u – tốc độ gió trung bình ở chiểu cao hiệu quả của ống khói, m/s; ơy, ơz – hệ số khuếch tán của khí quyển (m) (độ sai lệch chuẩn) theo phương ngang y và phương đứng z.
Các hệ sô a, c, d và f tương ứng với các cấp ổn định khí quyển

Phân loại nguồn thải chất độc hại 1