Phương pháp khảo sát và đánh giá tiếng ồn

a) Các đối tượng cần khảo sát
– Khảo sát tiếng ồn giao thông
– Khảo sát tiếng ồn công nghiệp
– Khảo sát tiếng ồn từ các công trình xây dựng
– Khảo sát tiếng ồn trong các khu vực dân cư.
b) Các thông sô’ cần khảo sát
– LAeq, mức âm tương đương, dBA
– LAmax, mức âm tương đương cực đại, dBA
– Laxt, mức âm phân vị, dBA,
Phân tích tiếng ồn ở các dải tần số 1/1 ốcta: gồm 8 dải, theo các tiêu chuẩn Việt Nam.
c) Thiết bị đo lường
Đê các số liệu có đủ độ tin cậy của mức âm tương đương và phân tích tần số ở các dải 1 ôcta, thiết bị đo lường là các máy đo mức âm tích phân và phân tích được các dải tần
số 1/1 và 1/3 ôcta.
d) Thời gian lấy mầu
Đối với tiếng ổn giao thông, một số tác giả kiến nghị từ 8 giờ tới 20 giờ.
Theo xác suất thống kê, đê đạt được độ chính xác cần thiết:
– Đo trong giờ cao điểm của ngày trên từng tuyến đường;
– Đo từng giờ và trong mỗi giờ, khoảng thời gian lấy mẫu là:
• 10 phút (3 lần lấy mẫu/giờ) nếu cường độ dòng xe 1.000 – 3.000 xe/giờ
• 20 phút (2 lần lấy mẫu/giờ) nếu cường độ dòng xe 500 – 1.000 xe/giờ • 30 phút (1 lần lấy mẫu/giờ) nếu cường độ dòng xe dưới 500 xe/giờ
Tuy nhiên, nhiều trường hợp người ta yêu cầu lấy mẫu suốt trong 24/24 giờ.
Đối với tiếng ồn công nghiệp, khu vực dân cư và các công trình xây dựng Tuỳ thuộc vào khả năng và yêu cầu, tuy nhiên tốt nhất là lấy mẫu trong 24/24 giờ và cần thiết phải phân tích tiếng ồn theo các dái 1 ốcta.
e) Vị trí lấy mẫu
Đối với tiếng ồn giao thông
Đặt máy ở độ cao 1,2 -V- l,5m so với mặt đất, cách tim luồng xe chạy 7,5m. Lưu ý không đặt máy trong lùm cây, phải đặt máy cách các vật phản xạ âm (ví dụ các bírc tường…) ít nhất là 2,5m.
Đối với tiếng ồn công nghiệp và xây dựng
Đặt máy ở độ cao 1,2 -ỉ- 1,5 m so với mặt đất, các vị trí lấy mẫu là 1 m; 4 m; 7,5 m; 15 m; 30 m; 60 m…và một số điểm trong khu dân cư lân cận.
Đối với tiếng ồn trong khu dân cư
Chọn những điểm đặc trưng, chú ý rằng đối với tiếng ồn công nghiệp, xây dựng và khu dân cư thì phân tích thêm mức âm ở các dải 1 ôcta.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 2 tỷ