Sử dụng họp lý và nâng cao hiệu quả trong sử dụng các chất hoá học cho mục đích nống – lâm nghiệp

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM-Intergreted Pest Management) là dùng biện pháp tổng hợp để phòng trừ dịch hại. Đây là một biện pháp để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đất nói riêng. Các biện pháp cụ thể là:
– Cấy, trồng đúng thời vụ. Cấy trồng đúng thời vụ là biện pháp phòng trừ sâu bệnh chủ động. Cấy trồng đúng thời vụ còn tạo điéu kiện cho thời kỳ quyết định năng suất, không trùng với thời kỳ sâu bệnh phát triển mạnh.
– Chọn giống có khả năng chống sâu bệnh.
– Vệ sinh đồng ruộng tốt. Diệt trừ mọi mầm mong sâu bệnh sau mỗi vụ thu hoạch.
– Không phun thuốc hoá học định kỳ. Chỉ phun thuốc theo kết quả điều tra khi đạt tới ngưỡng cần thiết phải phun.
– Phun đúng liều lượng. Tôn trọng thời gian cách ly.
– Chọn loại thuốc ít độc hại cho người và gia súc.
– Tuyệt đối tuân theo các quy định vể bảo quản và sử dụng thuốc.
Ớ Việt Nam vấn đề ô nhiễm đất chưa có những biểu hiện rõ rệt, tuy nhiên theo từng tác nhàn, từng nơi, từng chỗ đã bộc lộ rõ rệt hiện tượng ô nhiễm, gây không ít tác hại cho sản xuất và đời sống. Bởi vậy, vấn đề ô nhiễm đất ngay bây giờ cũng cần phải đặt ra và có những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu trong tương lai, vì ô nhiễm đất sẽ gày ô nhiễm nguồn nước ngầm, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm động và thực vật và trực tiếp đến sức khoẻ con người.