Thẻ: chung cư osaka complex

Năm 2016, thị trường BĐS sẽ phát triển theo hướng chiều sâu.

Năm 2016, thị trường BĐS sẽ phát triển theo hướng chiều sâu.

Tin tức
Năm 2015, hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản có nhiều khởi sắc, nhiều khu nhà ở chung cư đã được tái khởi động. Cục phó Cục Quản lý nhà - ông Nguyễn Mạnh Khởi có đánh giá, trong năm 2016 này, cùng với hành lang pháp lý mới, tương đối hoàn chỉnh, thị trường BĐS Việt Nam sẽ phát triển theo chiều sâu.Năm 2015 là năm có nhiều sự thay đổi trong các lĩnh vực, đặc biệt nhất là nhà ở và kinh doanh BĐS. Đáng chú ý hơn, đã có 2 luật mới ược thi hành, có tác động trực tiếp lên thị trường là Luật Nhà ở & Luật Kinh doanh BĐS.Tiếp theo đó, Chính phủ ta cũng đã ban hành 5 nghị định hướng dẫn, có liên quan đến kinh doanh của đơn vị BĐS lẫn quản lý tòa nhà của DN. Khi có sự giao thoa chính sách giữa các quy định cũ và các quy định mới của Nhà nước, sẽ tác động nhiều đến chiến lược kinh