Thẻ: môi trường đất

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Đô thị hoá là sử dụng đất đai, đồng cỏ, rừng cây, ao hồ, đồi núi thành các công trình xây dựng, là đuổi đi hoặc tiêu diệt các sinh vật hữu sinh khác và thay thế bằng con người với mật độ cao. Hệ sinh thái khu vực bị biến đổi nghiêm trọng. Xây dựng những ngôi nhà, những hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường xá, quảng trường...đã chiếm mất những khoảng xanh của tự nhiên và thay vào đó là những khối bê tông, những khối tường gạch. Chúng làm ô nhiễm đến môi trường, làm thay đổi cảnh quan của khu vực. New York Sự bùng nổ dân số đô thị tại các nước đ
Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Lý thuyết xây dựng
môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm ô nhiễm môi trường đất và cảnh quan cũng chính là góp phẩn vào một nền kiến trúc-xây dựng theo phương hướng sinh thái và phát triển bền vững.Những hoạt động về kiến trúc và xây dựng đã ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong đó có môi trường đất và cảnh quan. Hiện nay quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thê giới và ở nước ta, nhiệm vụ của một nền kiến trúc xâ
Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường đất

Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường đất

Lý thuyết xây dựng
a) Nguồn gốc ô nhiễm môi trường đấtÔ nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm hàm lượng các chất tự nhiên trong đất tăng lên, hoặc thêm các độc chất lạ (đến mức vượt tiêu chuẩn cho phép), gây độc hại cho môi trường, sinh vật và làm xấu cảnh quan.Như ta biết, đất là tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất trong sản xuất nông-lâm nghiệp. Ngoài ra đất được dùng làm nơi ở, đường giao thông, kho tàng, mặt bằng sản xuất công nghiệp... Khi dân số tăng nhanh, đặc biệt là thời kỳ hiện đại hoá, công nghiệp hoá, nền văn minh phát triển cao,