Thẻ: môi trường không khí

Kiểm toán nguồn thải

Kiểm toán nguồn thải

Lý thuyết xây dựng
Trong công tác kiểm toán nguồn thải, chúng ta cần phải xác định loại nguồn thải kích thước hình học của nguồn thải và các tham số khác của nguồn thải như lượng thải chất độc hại vào khí quyển trong một đon vị thời gian, lưu lượng khí thải, nhiệt độ, vận tốc của luồng khí thải V.V.... Thông thường lượng chất độc hại thải vào khí quyển có thể xác định từ lượng nhiên liệu và nguyên liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất bằng phương pháp cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt động học.Để kiểm toán nguồn thải chất độc hại người ta thường tính toán lượng thải theo các công
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự án bắt buộc phải nghiên cứu, đến việc bảo vệ môi trường ở khu vực đó và xung quanh. Cần phải tính toán dự báo tác động của công trình đó khi nó hoạt động và phát triển tới môi trường nhưng với mức độ ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Khi quy hoạch phải chú ý tới địa
Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Lý thuyết xây dựng
Nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục, có thể được xác định theo biểu thức của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình Gauss: Trong đó:z - độ cao của điểm tính toán (m); h - độ cao của đường so với mặt đất xung quanh (m); u - vận tốc gió trung bình (m/s);ơz - hệ số khuếch tán theo phương z(m) là hàm số của khoảng cách X theo chiều gió thổi. Trong trường hợp nguồn đường giao thông, nó được tính theo công thức của Slade với trạng thái khí quyển loại "B" như sau: ơz = 0,53.x0'7'1 ở đây X là khoảng cách của điểm tính so
Phân loại nguồn thải chất độc hại

Phân loại nguồn thải chất độc hại

Lý thuyết xây dựng
Trong thực tế có nhiều loại nguồn thải chất độc hại khác nhau, vì vậy khi tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm người ta chia chúng thành các loại nguồn sau đây:- Nguồn điểm cao là nguồn thải chất độc hại từ các ống khói cao (hoặc ống xả khí đứng độc lập ở chỗ trống), ít chịu ảnh hưởng của các công trình xung quanh về mặt khí động.- Nguồn điểm thấp là nguồn thải chất độc hại từ các cửa thoát hoặc ống thải khí có chiều cao thấp và chất ô nhiễm thải ra nằm trong vùng "bóng khí động" của các công trình xung quanh.- Nguồn đường là cửa mái khá d
Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Lý thuyết xây dựng
Sự thay đổi nhiệt độ theo chiều cao và trạng thái khí quyểnĐộ rối của khí quyển được phân biệt thành hai dạng khác nhau: độ rối đối lưu do nhiệt gây ra và độ rối cơ học. Độ rối cơ học do sự chuyển động của không khí gần mặt đất và phụ thuộc vào các vật cản trên đường chuyển động. Độ rối cơ học tăng lên khi vận tốc gió tăng và mặt đất nhiều chỗ lồi lõm, nhiều công trình nhà cửa. Độ rối đối lưu do nhiệt và rối cơ học thường tác động đồng thời với tỷ lệ khác nhau đến quá trình khuếch tán chất độc hại. Rối đối lưu của khí quyển phần lớn được hình thành do sự chênh lệch nhiệt độ gi
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Lý thuyết xây dựng
a) Các yếu tố khí tượngMức độ ô nhiễm (nồng độ chất ô nhiễm) tầng khống khí gần mặt đất không chỉ phụ thuộc vào các thông số của nguồn thải (lượng thải, kích thước...) mà còn phụ thuộc vào tính chất của hỗn hợp chất thải độc hại và điều kiện khí tượng. Trong khí quyển các phần tử ô nhiễm sẽ chuyển động nhờ có sự khuếch tán phân tử và khuếch tán rối và chính điều đó sẽ đưa đến sự trao đổi nhiệt, trao đổi chất ô nhiễm, V.V....Sự khuếch tán rối gây ra sự lan truyền các phần tử trong không khí rất mạnh, còn sự khuếch tán phân tử là không đ&aac
Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Lý thuyết xây dựng
Để có thể kiểm soát được các nguồn thải, nhất là trong công nghiệp năng lượng, người ta thường sử dụng hai biện pháp giảm thiểu tiêu dùng nhiên liệu và sau đó là giảm thiểu chất thải khí đốt nhiên liệu. Giải pháp công nghệ sản xuấtCải tiến công nghệ sản xuất được xem là giải pháp cơ bản nhất. Giải pháp này cho phép đạt hiệu quả cao nhất để giảm thiểu hoặc loại trừ chất thải độc hại cho con người và môi trường xung quanh. Cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại hoá, công nghệ sản xuất và làm kín hệ thống dây truyền và máy móc thiết bị.Khi khép kín qu&aac
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự án bắt buộc phải nghiên cứu, đến việc bảo vệ môi trường ở khu vực đó và xung quanh. Cần phải tính toán dự báo tác động của công trình đó khi nó hoạt động và phát triển tới môi trường nhưng với mức độ ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Khi quy hoạch phải chú ý tới địa
Tính toán nống độ chất ô nhiễm trong không khí

Tính toán nống độ chất ô nhiễm trong không khí

Lý thuyết xây dựng
 Phương trình vi phân cơ bảnLuồng khí thải phụt lên từ miệng ống khói gặp gió thổi và bị uốn cong xuôi theo chiều gió. Khí độc hại và bụi lơ lửng lan truyền theò luồng khói với góc mở khoảng 10 -5- 20 độ. Về lý thuyết, nồng độ chất độc hại trong luồng khói sẽ giảm đi theo tỷ lệ bình phương với khoảng cách, nhưng thực tế nồng độ đó ở lớp không khí giáp mặt đất thường giảm đi rất chậm.Để giải bài toán khuếch tán chất độc hại trong không khí người ta thường thừa nhận một số điều kiện gần đúng để đơn giản hoá phương trình trên. Ví dụ: coi nguồn phát thải là ổn

Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
Do hậu quả của sự ô nhiễm môi trường không khí trên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng gây tác hại lớn đến sức khoẻ con người, tàn phá thực vật và động vật, gây thiệt hại lớn về kinh tế và xã hội, cho nên vấn đề đánh giá chất lượng môi trường không khí đã trở thành một lĩnh vực khoa học có tầm quan trọng lớn lao.Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí bao gồm: tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanh (nhà máy, xí nghiệp...) và tiêu chuẩn chất lượng nguồn thải (ống khói, ống xả....).Tiêu chuẩn chất lượng môi