Thẻ: môi trường xây dựng

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Đô thị hoá là sử dụng đất đai, đồng cỏ, rừng cây, ao hồ, đồi núi thành các công trình xây dựng, là đuổi đi hoặc tiêu diệt các sinh vật hữu sinh khác và thay thế bằng con người với mật độ cao. Hệ sinh thái khu vực bị biến đổi nghiêm trọng. Xây dựng những ngôi nhà, những hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường xá, quảng trường...đã chiếm mất những khoảng xanh của tự nhiên và thay vào đó là những khối bê tông, những khối tường gạch. Chúng làm ô nhiễm đến môi trường, làm thay đổi cảnh quan của khu vực. New York Sự bùng nổ dân số đô thị tại các nước đ
Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Lý thuyết xây dựng
môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm ô nhiễm môi trường đất và cảnh quan cũng chính là góp phẩn vào một nền kiến trúc-xây dựng theo phương hướng sinh thái và phát triển bền vững.Những hoạt động về kiến trúc và xây dựng đã ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong đó có môi trường đất và cảnh quan. Hiện nay quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thê giới và ở nước ta, nhiệm vụ của một nền kiến trúc xâ
Làm thế nào để tự làm sạch nguồn nước

Làm thế nào để tự làm sạch nguồn nước

Lý thuyết xây dựng
Tự làm sạch là tổ hợp các quá trình tự nhiên như: thuỷ động học, sinh học, hoá học, hoá lý.... diễn ra trong sông hồ bị nhiễm bẩn sau khi tiếp nhận nước thải nhằm phục hồi trạng thái (thành phần và tính chất) ban đầu. Như vậy, khi xả nước thải vào sông hồ, các chất bẩn tiếp tục được xử lý nhờ tổ hợp các quá trình vật lý, hoá học và sinh hoá diễn ra trong nguồn nước. Tự làm sạch bao gồm hai quá trình cơ bản: quá trình pha loãng nước thải với nguồn nước và quá trình chuyển hoá chất bẩn theo thời gian trong đó. Hai quá trình nà