Thẻ: môi trường

Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường cảnh quan

Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Về mặt môi trường cảnh quan, một công trình xây dựng có thể hoà nhập vào cảnh quan tự nhiên và một công trình xây dựng cũng có thể phá vỡ cảnh quan tự nhiên cùa khu vực. Điều đó phụ thuộc vào kích thước độ lớn của hình khối, đặc điểm mật đứng kiến trúc, vào những thủ pháp trong tổ hợp kiến trúc như tỷ lệ, tỷ xích, vào đặc điểm của vật liệu, kể cả những thủ pháp tạo ảo giác quang học như bằng màu sắc, chất cảm...Mỗi vị trí xây dựng đòi hỏi quy mô, hình thức và phong cách kiến trúc khác nhau.Sự hài hoà với cảnh quan tự nhi&ec
Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Các tác động của các hoạt động xây dựng cơ bán đòi với môi trường cảnh quan

Lý thuyết xây dựng
Đô thị hoá là sử dụng đất đai, đồng cỏ, rừng cây, ao hồ, đồi núi thành các công trình xây dựng, là đuổi đi hoặc tiêu diệt các sinh vật hữu sinh khác và thay thế bằng con người với mật độ cao. Hệ sinh thái khu vực bị biến đổi nghiêm trọng. Xây dựng những ngôi nhà, những hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường xá, quảng trường...đã chiếm mất những khoảng xanh của tự nhiên và thay vào đó là những khối bê tông, những khối tường gạch. Chúng làm ô nhiễm đến môi trường, làm thay đổi cảnh quan của khu vực. New York Sự bùng nổ dân số đô thị tại các nước đ
Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Lý thuyết xây dựng
môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm ô nhiễm môi trường đất và cảnh quan cũng chính là góp phẩn vào một nền kiến trúc-xây dựng theo phương hướng sinh thái và phát triển bền vững.Những hoạt động về kiến trúc và xây dựng đã ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong đó có môi trường đất và cảnh quan. Hiện nay quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thê giới và ở nước ta, nhiệm vụ của một nền kiến trúc xâ
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự án bắt buộc phải nghiên cứu, đến việc bảo vệ môi trường ở khu vực đó và xung quanh. Cần phải tính toán dự báo tác động của công trình đó khi nó hoạt động và phát triển tới môi trường nhưng với mức độ ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Khi quy hoạch phải chú ý tới địa
Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Mô hình khuếch tán của nguồn đường

Lý thuyết xây dựng
Nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục, có thể được xác định theo biểu thức của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình Gauss: Trong đó:z - độ cao của điểm tính toán (m); h - độ cao của đường so với mặt đất xung quanh (m); u - vận tốc gió trung bình (m/s);ơz - hệ số khuếch tán theo phương z(m) là hàm số của khoảng cách X theo chiều gió thổi. Trong trường hợp nguồn đường giao thông, nó được tính theo công thức của Slade với trạng thái khí quyển loại "B" như sau: ơz = 0,53.x0'7'1 ở đây X là khoảng cách của điểm tính so
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Lý thuyết xây dựng
a) Các yếu tố khí tượngMức độ ô nhiễm (nồng độ chất ô nhiễm) tầng khống khí gần mặt đất không chỉ phụ thuộc vào các thông số của nguồn thải (lượng thải, kích thước...) mà còn phụ thuộc vào tính chất của hỗn hợp chất thải độc hại và điều kiện khí tượng. Trong khí quyển các phần tử ô nhiễm sẽ chuyển động nhờ có sự khuếch tán phân tử và khuếch tán rối và chính điều đó sẽ đưa đến sự trao đổi nhiệt, trao đổi chất ô nhiễm, V.V....Sự khuếch tán rối gây ra sự lan truyền các phần tử trong không khí rất mạnh, còn sự khuếch tán phân tử là không đ&aac
Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp

Giới hạn tôi đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp

Lý thuyết xây dựng
Giới hạn cho phép chất thải chí có ý nghĩa bổ xung, cần có để kiểm tra các chất thải của các xí nghiệp và khi đăng kiểm trực tiếp các nguồn gây ô nhiễm. Tiêu chuẩn nồng độ cho phép chất độc hại trong không khí xung quanh vẫn là tiêu chuẩn cơ bản.Người ta xác định trị số giới hạn cho phép chất thải chung của một xí nghiệp hay tổ hợp sản xuất bằng cách cộng tất cả các trị số giới hạn cho phép chất thải độc hại đối với từng nguồn thải. Đối với các nguồn thải nhỏ lẻ và ở gần nhau thì giới hạn cho phép chất thải của chúng được tính bằng tổng trị số giới hạn cho phép của từng chất thải.
Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
a) Nước thải sinh hoạtNước thải sinh hoạt là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,... của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,.. Như vậy, nước thải sinh hoạt được hình thành trong quá trình sinh hoạt của con người. Một số các hoạt động dịch vụ hoặc công cộng như bệnh viện, trường học, nhà ăn...cũng tạo ra các loại nước thải có thành phần và tính chất tương tự như nước thải sinh hoạt.Lượng nước thải sinh hoạt của khu dân cư được xác định trên cơ sở nước cấp. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư đô thị thường là từ 100 đ
Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Xử lý và giảm thiểu ô nhiem môi trường

Lý thuyết xây dựng
Để có thể kiểm soát được các nguồn thải, nhất là trong công nghiệp năng lượng, người ta thường sử dụng hai biện pháp giảm thiểu tiêu dùng nhiên liệu và sau đó là giảm thiểu chất thải khí đốt nhiên liệu. Giải pháp công nghệ sản xuấtCải tiến công nghệ sản xuất được xem là giải pháp cơ bản nhất. Giải pháp này cho phép đạt hiệu quả cao nhất để giảm thiểu hoặc loại trừ chất thải độc hại cho con người và môi trường xung quanh. Cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại hoá, công nghệ sản xuất và làm kín hệ thống dây truyền và máy móc thiết bị.Khi khép kín qu&aac
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự án bắt buộc phải nghiên cứu, đến việc bảo vệ môi trường ở khu vực đó và xung quanh. Cần phải tính toán dự báo tác động của công trình đó khi nó hoạt động và phát triển tới môi trường nhưng với mức độ ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Khi quy hoạch phải chú ý tới địa