Thẻ: ô nhiễm môi trường

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Khái niệm về “môi trường cảnh quan”

Lý thuyết xây dựng
môi trường đất và cảnh quan là một bộ phận của môi trường sinh thái. Hạn chế những ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng làm ô nhiễm môi trường đất và cảnh quan cũng chính là góp phẩn vào một nền kiến trúc-xây dựng theo phương hướng sinh thái và phát triển bền vững.Những hoạt động về kiến trúc và xây dựng đã ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong đó có môi trường đất và cảnh quan. Hiện nay quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thê giới và ở nước ta, nhiệm vụ của một nền kiến trúc xâ
Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải

Bảo vệ môi trường đất bằng cách thu gom và xử lý chất thải

Lý thuyết xây dựng
Đối với chất thải lỏng Phải thực hiện đầy đủ 3 giai đoạn xử lý: xử lý sơ bộ, xử lý tập trung và xử lý triệt để. Đối với chất thải rắn Cần thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn. Quản lý chất thải rắn là một quá trình tổng hợp, bao gồm thu gom, vận chuyển, tập trung và xử lý chế biến rác và phế thải rắn. Việc xử lý chất thải rắn là rất cần thiết trong chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường đất. Xi'f lý chất thải rắn sinh hoạt: Hiện nay người ta thường dùng các biện pháp sinh học: ủ hiếu khí trong nhà máy, ủ hiếu khí tại bãi tập trung rác. Quá trình xử lý rác thải bằng biện pháp ủ sinh học phải được thực hiện đầy đủ qua 8 công đoạn sau: - Công đoạn phân loại. - Công đoạn đảo trộn. - Công đoạn ủ compost (công đoạn này kéo dài khoảng 21-25 ngày trong điều kiện ủ háo khí ở nhiệt độ từ 45-72°C

Sử dụng họp lý và nâng cao hiệu quả trong sử dụng các chất hoá học cho mục đích nống – lâm nghiệp

Lý thuyết xây dựng
Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM-Intergreted Pest Management) là dùng biện pháp tổng hợp để phòng trừ dịch hại. Đây là một biện pháp để bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đất nói riêng. Các biện pháp cụ thể là:- Cấy, trồng đúng thời vụ. Cấy trồng đúng thời vụ là biện pháp phòng trừ sâu bệnh chủ động. Cấy trồng đúng thời vụ còn tạo điéu kiện cho thời kỳ quyết định năng suất, không trùng với thời kỳ sâu bệnh phát triển mạnh.- Chọn giống có khả năng chống sâu bệnh.- Vệ sinh đồng ruộng tốt. Diệt trừ mọi mầm mong sâu bệnh sau mỗi vụ thu hoạch.- Không phun thuốc ho&a
Các biện pháp bảo vệ môi trường đât

Các biện pháp bảo vệ môi trường đât

Lý thuyết xây dựng
 Định hướng chiến lượcSử dụng đất hợp lý là một yếu tố quan trọng trong việc hợp thành chiến lược bảo vệ môi trường đất và phát triển bền vững.Những định hướng trong khai thác, sử dụng đất của Nhà nước Việt Nam đến năm 2010: Cơ bản phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phục hồi độ phì nhiêu của đất và cân bằng sinh thái phát triển bền vững.Sử dụng tiềm năng đất trống đồi núi trọc ở miền núi, trung du, bãi bồi ven biên và mặt nước chưa ổn định nhằm tăng thêm sản phẩm hàng hoá và nguyên liệu cho công nghiệp.Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư, cải thiện và nâng cao đời số
Các tác nhân gây ô nhiễm đất

Các tác nhân gây ô nhiễm đất

Lý thuyết xây dựng
a) Cúc tác nhân hóa họcÒ nhiễm đất do sử dụng phân bón hoá học và các chất kích thích sinh trưởng.Người ta ước tính chỉ có khoảng 50% Nitơ trong phân bón đưa vào đất được cây trồng sử dụng, lượng còn lại là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất. Chúng làm thay đổi thành phần và tính chất của đất, làm chai cứng đất, làm chua đất, làm thay đổi cân bằng dinh dưỡng đất - cây trồng. Các loại phân bón khi xâm nhập vào đất, một phần được tích luỹ trong đất, một phần vào nguồn nước, và một phần bay vào khí quyển dưới
Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường đất

Ảnh hưởng của hoạt động xây dựng với môi trường đất

Lý thuyết xây dựng
a) Ánh hưởng của quá trình xây dựngNhũng ảnh hưởng đến môi trường đất chủ yếu là do việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, do các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp và do ảnh hưởng không nhỏ của các hoạt động xây dựng.Hiện tại, các thành phố phát triển theo chiểu ngang nhiều hơn là theo chiều đứng, nên đã sử dụng nhiều đất đai và người dân buộc phải di chuyển rất xa từ nơi ở tới chỗ làm việc.Từ năm 1990 đến năm 2000, quãng đường trung bình một người dân Anh phải đi mỗi ngày tăng từ 1,5 dặm đến 25 dặm, 90% người đi chợ phải dùng ô
Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường đất

Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường đất

Lý thuyết xây dựng
a) Nguồn gốc ô nhiễm môi trường đấtÔ nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm hàm lượng các chất tự nhiên trong đất tăng lên, hoặc thêm các độc chất lạ (đến mức vượt tiêu chuẩn cho phép), gây độc hại cho môi trường, sinh vật và làm xấu cảnh quan.Như ta biết, đất là tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất trong sản xuất nông-lâm nghiệp. Ngoài ra đất được dùng làm nơi ở, đường giao thông, kho tàng, mặt bằng sản xuất công nghiệp... Khi dân số tăng nhanh, đặc biệt là thời kỳ hiện đại hoá, công nghiệp hoá, nền văn minh phát triển cao,
Các phương pháp cưỡng bức đê làm giàu ô xy cho sông hồ

Các phương pháp cưỡng bức đê làm giàu ô xy cho sông hồ

Lý thuyết xây dựng
Ý nghĩa quá trình làm giàu oxy cho sông hồQuá trình tự làm sạch, một trong những yếu tố quan trọng nhất hình thành chất lượng nước, được diễn ra hiệu quả khi có đầy đủ oxy. Mục đích của biện pháp làm thoáng nhân tạo cho sông hồ là tăng cường quá trình tự làm sạch trong đó bằng cách cấp oxy cưỡng bức. Quá trình làm thoáng này sẽ cung cấp thêm oxy để vi khuẩn tiếp tục oxy hoá các chất hữu cơ theo nước thải xả vào nguồn nước. Cơ chế oxy hoá các chất trong nguồn nước giống như cơ chế tự oxy hoá, tuy nhiên nó còn kèm theo h&
Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước

Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
 Điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào nguồnNước mặt trong trạng thái tự nhiên rất đa dạng về thành phần hoá học, về sự phân bố các chất hữu cơ, chất vô cơ và vi sinh vật. Đặc điểm này cùng với các yếu tố khí hậu thuỷ văn tạo nên sự hình thành hệ thống thuỷ sinh vật đặc trưng cho các vùng sinh thái. Dưới tác động của con người, thành phần và tính chất của nước thiên nhiên có thê bị thay đổi, dẫn đến sự mất cân bằng của hệ sinh thái.Đê đảm bảo chất lượng nước theo yêu cầu sử dụng, người ta chia nguồn nước theo hai nhóm sử dụng chính:- Nguồn nước loại A phục vụ cho mục
Làm thế nào để tự làm sạch nguồn nước

Làm thế nào để tự làm sạch nguồn nước

Lý thuyết xây dựng
Tự làm sạch là tổ hợp các quá trình tự nhiên như: thuỷ động học, sinh học, hoá học, hoá lý.... diễn ra trong sông hồ bị nhiễm bẩn sau khi tiếp nhận nước thải nhằm phục hồi trạng thái (thành phần và tính chất) ban đầu. Như vậy, khi xả nước thải vào sông hồ, các chất bẩn tiếp tục được xử lý nhờ tổ hợp các quá trình vật lý, hoá học và sinh hoá diễn ra trong nguồn nước. Tự làm sạch bao gồm hai quá trình cơ bản: quá trình pha loãng nước thải với nguồn nước và quá trình chuyển hoá chất bẩn theo thời gian trong đó. Hai quá trình nà