Thẻ: ô nhiễm môi trường

Quá trình tự làm sạch nguổn nước sông, hồ

Quá trình tự làm sạch nguổn nước sông, hồ

Lý thuyết xây dựng
Nguồn nướcNước là nguồn tài nguyên rất cần thiết cho sự sống trên trái đất. Nó tồn tại trong khắp sinh quyển: trong các thuỷ vực, trong không khí, trong đất và trong tất cả các cơ thể sống. Tài nguyên nước là tổng lượng nước tạo nên thuỷ quyển, tồn tại dưới mọi trạng thái: lỏng, rắn, hơi... Mọi địa điểm tích trữ nước nằm trên bề mặt hoặc dưới lòng đất đều được coi là' các thuỷ vực. Theo sự tồn tại người ta chia nguồn nước thành hai loại: nguồn nước dưới đất (nước ngầm) và nước bề mặt. Tổng trữ lượng tài nguyên nước trong tự nhiên tại một thời điểm đánh giá nào đấy là 1,45 tỷ km3 và sự
Qúa trình gây ô nhiễm nguồn nước

Qúa trình gây ô nhiễm nguồn nước

Lý thuyết xây dựng
 Quá trình ô nhiễm nước mặtKhi xả nước thải sinh hoạt xử lý chưa đạt yêu cầu vào sông hồ, nguồn nước có thể bị ô nhiễm,.... Quá trình ô nhiễm này được phân thành hai loại: ô nhiễm thường xuyên và ô nhiễm không thường xuyên.Ô nhiễm thường xuyên là quá trình ô nhiễm với tải lượng và thành phần tác nhân ô nhiễm (chất bẩn) ổn định. Nguồn ô nhiễm thường xuyên có thể là nguồn điểm (nguồn xác định), xác định được vị trí, kích thước, bản chất, lưu lượng thải,... như là cống thoát nước thành phố, trạm bơm tiêu
Các tác nhân gây ô nhiễm nước

Các tác nhân gây ô nhiễm nước

Lý thuyết xây dựng
ô nhiễm nước, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), là sự giảm tính phù hợp của nước tự nhiên đối với mục đích sử dụng đã định. Như vậy, ô nhiễm nước là sự thay đổi chất lượng nước nguồn theo chiều hướng tiêu cực do các tác nhân khác nhau. Hiện nay, trong các hệ sinh thái nước người ta đã xác định được trên 1.500 tác nhân ô nhiễm khác nhau như các chất hữu cơ không bền vững, các chất hữu cơ bền vững, dầu mỡ, các kim loại nặng,... Khi tác nhân ô nhiễm được đưa vào môi trường, chúng sẽ bịbiến đổi dưới ảnh hưởng của các yếu tố môi trường (ánh s&aa
Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường nước

Nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
 Nguồn gốc ô nhiễm nướca) Nước thải sinh hoạtNước thải sinh hoạt là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,... của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,.. Như vậy, nước thải sinh hoạt được hình thành trong quá trình sinh hoạt của con người. Một số các hoạt động dịch vụ hoặc công cộng như bệnh viện, trường học, nhà ăn...cũng tạo ra các loại nước thải có thành phần và tính chất tương tự như nước thải sinh hoạt.Lượng nước thải sinh hoạt của khu dân cư được xác định trên cơ sở nước cấp. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư đ&oc
Kiểm toán nguồn thải

Kiểm toán nguồn thải

Lý thuyết xây dựng
Trong công tác kiểm toán nguồn thải, chúng ta cần phải xác định loại nguồn thải kích thước hình học của nguồn thải và các tham số khác của nguồn thải như lượng thải chất độc hại vào khí quyển trong một đon vị thời gian, lưu lượng khí thải, nhiệt độ, vận tốc của luồng khí thải V.V.... Thông thường lượng chất độc hại thải vào khí quyển có thể xác định từ lượng nhiên liệu và nguyên liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất bằng phương pháp cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt động học.Để kiểm toán nguồn thải chất độc hại người ta thường tính toán lượng thải theo các công
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

Lý thuyết xây dựng
 Giải pháp quy hoạcha. Lựa chọn giải phápQuy hoạch đô thị, bố trí các khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình kinh tế xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phòng ngừa ô nhiễm và BVMT. Khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho một để tài, dự án bắt buộc phải nghiên cứu, đến việc bảo vệ môi trường ở khu vực đó và xung quanh. Cần phải tính toán dự báo tác động của công trình đó khi nó hoạt động và phát triển tới môi trường nhưng với mức độ ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Khi quy hoạch phải chú ý tới địa
Phân loại nguồn thải chất độc hại

Phân loại nguồn thải chất độc hại

Lý thuyết xây dựng
Trong thực tế có nhiều loại nguồn thải chất độc hại khác nhau, vì vậy khi tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm người ta chia chúng thành các loại nguồn sau đây:- Nguồn điểm cao là nguồn thải chất độc hại từ các ống khói cao (hoặc ống xả khí đứng độc lập ở chỗ trống), ít chịu ảnh hưởng của các công trình xung quanh về mặt khí động.- Nguồn điểm thấp là nguồn thải chất độc hại từ các cửa thoát hoặc ống thải khí có chiều cao thấp và chất ô nhiễm thải ra nằm trong vùng "bóng khí động" của các công trình xung quanh.- Nguồn đường là cửa mái khá d
Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Hình dáng luồng chất ô nhiễm khuếch tán

Lý thuyết xây dựng
Sự thay đổi nhiệt độ theo chiều cao và trạng thái khí quyểnĐộ rối của khí quyển được phân biệt thành hai dạng khác nhau: độ rối đối lưu do nhiệt gây ra và độ rối cơ học. Độ rối cơ học do sự chuyển động của không khí gần mặt đất và phụ thuộc vào các vật cản trên đường chuyển động. Độ rối cơ học tăng lên khi vận tốc gió tăng và mặt đất nhiều chỗ lồi lõm, nhiều công trình nhà cửa. Độ rối đối lưu do nhiệt và rối cơ học thường tác động đồng thời với tỷ lệ khác nhau đến quá trình khuếch tán chất độc hại. Rối đối lưu của khí quyển phần lớn được hình thành do sự chênh lệch nhiệt độ gi
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán ỏ nhiễm trong MTKK

Lý thuyết xây dựng
a) Các yếu tố khí tượngMức độ ô nhiễm (nồng độ chất ô nhiễm) tầng khống khí gần mặt đất không chỉ phụ thuộc vào các thông số của nguồn thải (lượng thải, kích thước...) mà còn phụ thuộc vào tính chất của hỗn hợp chất thải độc hại và điều kiện khí tượng. Trong khí quyển các phần tử ô nhiễm sẽ chuyển động nhờ có sự khuếch tán phân tử và khuếch tán rối và chính điều đó sẽ đưa đến sự trao đổi nhiệt, trao đổi chất ô nhiễm, V.V....Sự khuếch tán rối gây ra sự lan truyền các phần tử trong không khí rất mạnh, còn sự khuếch tán phân tử là không đ&aac
Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước

Lý thuyết xây dựng
a) Nước thải sinh hoạtNước thải sinh hoạt là nước đã được sử dụng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,... của các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở dịch vụ,.. Như vậy, nước thải sinh hoạt được hình thành trong quá trình sinh hoạt của con người. Một số các hoạt động dịch vụ hoặc công cộng như bệnh viện, trường học, nhà ăn...cũng tạo ra các loại nước thải có thành phần và tính chất tương tự như nước thải sinh hoạt.Lượng nước thải sinh hoạt của khu dân cư được xác định trên cơ sở nước cấp. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư đô thị thường là từ 100 đ