Xây dựng và vận hành tác động mạnh đến môi trường nước.

Các hoạt động xây dựng và vận hành công trình sẽ làm cho môi trường đất khu vực dự án biến đổi. Các công trường xây dựng sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến đất đai trong khu vực và vùng xung quanh. Vùng đất đá bị bóc lên, bãi tập kết vật liệu xây dựng… gây tác hại đến đất trồng.
Các biến đổi có thể là tích cực hoặc tiêu cực xảy ra với những mức độ và thời gian tác động khác nhau.

1. Sự thay đổi về cơ cấu sử dụng đất: Sự thay đổi về diện tích và cơ cấu sử dụng đất được coi là tác động đáng kể nhất trong hạng mục xây dựng công trình. Trong các dự án, hầu hết toàn bộ đất sử dụng để xây dựng công trình đều là đất nông nghiệp. Điều này sẽ tạo nên sức ép về đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên tác động này không đáng kể so với toàn bộ diện tích khu vực, nhất là các khu vực có giá trị sản lượng nông nghiệp thấp.

2. Sự biến đổi địa hình và nền rắn: Cao độ nền của các công trình thường lớn hơn cao độ tự nhiên. Gia tải của các công trình xây dựng sẽ tác động đến nển móng của khu vực. Tuy nhiên trạm xử lý nước thải và các công trình hạ tầng khác được bố trí tách biệt và phân đều nên ảnh hưởng này sẽ không xảy ra. Các tác động trọng lực bởi các công trình lớn có thể khắc phục được bằng các biện pháp kỹ thuật.

3. Sự thay đổi về tính chất hoá lý của đất: Các hoạt động vận chuyển đất đá xây dựng nếu không được che chắn cẩn thận có thể gây nhiều bụi bẩn vào không khí và môi trường đất trong khu vực và lân cận.

4. Sự gia tăng các độc tố trong đất: Sự gia tăng hàm lượng các kim loại nặng trong đất, được dự báo có khả năng xảy ra trong giai đoạn thi công và vận hành của dự án. Trên các trục đường giao thông có mật độ ô tô, xe máy cao hàng ngày sẽ thải ra một khối lượng lớn khói, xăng làm ô nhiễm không khí và đất đai khu vực xung quanh. Vật liệu rơi vãi cũng sẽ gây tác hại tới cây trồng. Đất đai ở các khu vực gần đường giao thông thường có hàm lượng chì cao, do chì trong khói xăng thải vào không khí và tích tụ trong môi trường đất. Các chất thải rắn, dầu mỡ,… cản trở quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng cũng như hệ sinh vật trong đó. Ngoài ra, nước thải từ đường cống thoát nước, kênh dẫn hay các công trình xử lý, nếu bị thẩm thấu ra ngoài, cũng có thể gây ảnh hưởng đến các quá trình hóa – sinh trong đất, làm tăng hàm lượng các độc tố trong đất: các kim loại nặng As, Cd, Hg, Zn, Pb…, các chất hữu cơ độc hại như phenol làm ô nhiễm đất, nước ngầm.

5. Sự thay đổi trạng thái vệ sinh môi trường: Khi thi công, các nguyên, nhiên, vật liệu như dầu, nhớt xe máy… có thể rơi vãi gây ô nhiễm môi trường đất. Tuy nhiên, lượng rơi vãi không đáng kể.